Để điều chỉnh ngắt trang như ý muốn, sử dụng lệnh:

Xuất bản: 19/11/2020 - Cập nhật: 19/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Để điều chỉnh ngắt trang như ý muốn, sử dụng lệnh:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Để điều chỉnh ngắt trang như ý muốn, sử dụng lệnh Page Break Preview trong nhóm WorkbookViews trên dải lệnh View.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 7 mới nhất

X