Trong các thao tác sau, đâu là thao tác mở hộp thoại để In trang tính?

Xuất bản: 19/11/2020 - Cập nhật: 19/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Trong các thao tác sau, đâu là thao tác mở hộp thoại để In trang tính?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Để In trang tính chọn lệnh Print trên bảng chọn File, sau đó nháy chuột vào nút Print.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 7 mới nhất

X