Trong các thao tác sau, đâu là thao tác đặt hướng giấy nằm ngang?

Xuất bản: 19/11/2020 - Cập nhật: 19/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Trong các thao tác sau, đâu là thao tác đặt hướng giấy nằm ngang?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Thao tác đặt hướng giấy nằm ngang ta chọn dải lệnh Page Layout mở hội thoại Page Setup rồi nháy chuột để mở trang Page và chọn Landscape (hướng ngang) và Portrait (hướng đứng).

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 7 mới nhất

X