Hằng ngày phụ nữ uống viên tránh thai (chứa progesteron hoặc progesteron +

Xuất bản: 01/12/2020 - Cập nhật: 01/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Hằng ngày phụ nữ uống viên tránh thai (chứa progesteron hoặc progesteron + ơstrogen) có thể tránh được mang thai vì:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Progesteron hoặc progesteron + ơstrogen trong thuốc tránh thai được bổ sung vào cơ thể làm cho nồng độ các hoocmon này trong máu tăng cao gây ức chế tuyến yên và vùng dưới đồi giảm tiết GnRH, FSH và LH và trứng không chín và rụng.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X