Trong cơ chế điều hòa sinh tinh, FSH kích thích

Xuất bản: 01/12/2020 - Cập nhật: 13/11/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trong cơ chế điều hòa sinh tinh, FSH kích thích

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Trong cơ chế điều hòa sinh tinh, FSH kích thích ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng.

Giải thích:
Về cơ chế điều hòa sinh tinh:
- Khi có kích thích từ môi trường, vùng dưới đồi tiết ra hoocmôn GnRH kích thích tuyến yên tiết FSH và LH:

+ FSH kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng.
+ LH kích thích tế bào kẽ (tế bào lêiđich) sản xuất testostêrôn, testostêrôn kích thích sản sinh ra tinh trùng.
- Khi nồng độ testosteron trong máu tăng cao gây ức chế ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi, làm hai bộ phận này giảm tiết GnRH, FSH và LH dẫn đến tế bào kẽ giảm tiết testosteron.
- Nồng độ testosteron giảm không gây ức chế lên vùng dưới đồi và tuyến yên nữa, nên hai bộ phận này lại tăng tiết hocmon.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X