Thời kỳ mang thai không có trứng chín và rụng vì khi nhau thai được hình thành

Xuất bản: 01/12/2020 - Cập nhật: 01/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Thời kỳ mang thai không có trứng chín và rụng vì khi nhau thai được hình thành

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Hoocmon nhau thai (HCG) có tác dụng duy trì thể vàng trong 3 tháng đầu thai kì. Thể vàng được duy trì tiết ra estrogen và progesteron. Nồng độ cao các chất này ức chế vùng dưới đồi tiết GnRH và tuyến yên tiết FSH, LH do đó ngăn không cho trứng chín và rụng trong thời kì này. Kể từ tháng thứ 3 của thai kì, nhau thai sẽ tiết estrogen và progesteron, thể vàng tiêu biến. Do vậy thời kỳ mang thai không có trứng chín và rụng.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X