Progesteron và ơstrogen nồng độ cao sẽ

Xuất bản: 01/12/2020 - Cập nhật: 01/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Progesteron và ơstrogen nồng độ cao sẽ

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Lời giải:Khi nồng độ prôgestêrôn và ơstrôgen trong máu tăng cao gây ức chế ngược, vùng dưới đồi và tuyến yên giảm tiết GnRh, FSH và LH. Đó là sự điều hòa ngược âm tính.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X