Tình yêu đích thực diễn biến theo ba giai đoạn nào?

Xuất bản: 16/10/2020 - Cập nhật: 16/10/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Tình yêu đích thực diễn biến theo ba giai đoạn nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Tình yêu đích thực diễn biến theo ba giai đoạn: Tình yêu – Hôn nhân – Gia đình hạnh phúc.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 10 mới nhất

X