Gia đình được xây dựng dựa trên mối quan hệ nào?

Xuất bản: 16/10/2020 - Cập nhật: 16/10/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Gia đình được xây dựng dựa trên mối quan hệ nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Gia đình được xây dựng dựa trên mối quan hệ hôn nhân và quan hệ huyết thống.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 10 mới nhất

X