Những điều nào cần tránh trong tình yêu?

Xuất bản: 16/10/2020 - Cập nhật: 16/10/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Những điều nào cần tránh trong tình yêu?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Những điều cần tránh trong tình yêu là: Tình yêu là tự do, thoải mái yêu và quan hệ tình dục.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 10 mới nhất

X