Ngày nay, trong xã hội xuất hiện thuật ngữ LGBT là nói đến tình yêu của những

Xuất bản: 16/10/2020 - Cập nhật: 16/10/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Ngày nay, trong xã hội xuất hiện thuật ngữ LGBT là nói đến tình yêu của những đối tượng nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Thuật ngữ LGBT là nói đến tình yêu của những đối tượng:

+ Đồng tính luyến ái nam và nữ.
+ Song tính luyến ái.
+ Người chuyển giới.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 10 mới nhất

X