Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 8: Liên Bang Nga (có đáp án) phần 3

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 8 Liên Bang Nga phần 3.

Câu 1. Lĩnh vực hợp tác giữa Liên bang Nga và Việt Nam không phải là:
Câu 2. Cơ cấu ngành của trung tâm công nghiệp Mat-xcơ-va gồm
Câu 3. Ngành công nghiệp hóa chất ở Liên bang Nga không xuất hiện ở trung tâm công nghiệp
Câu 4. Các trung tâm công nghiệp có ngành chế biến gỗ giấy ở Liên bang Nga là
Câu 5. Ranh giới tự nhiên để phân chia lãnh thổ châu Âu và châu Á trên đất nước Nga là
Câu 6. Đại bộ phận địa hình phần lãnh thổ phía Tây sông Ê - nít - xây là
Câu 7. Nhận định nào đúng khi nói về đặc điểm cơ bản của địa hình Liên bang Nga?
Câu 8. Dạng địa hình chủ yếu ở phần lãnh thổ phía tây Liên Bang Nga là
Câu 9. Khoáng sản có trữ lượng lớn ở đồng bằng Tây Xi-bia là
Câu 10. Thế mạnh nổi bật ở đồng bằng Đông Âu của Liên bang Nga là
Câu 11. Than đá, dầu mỏ, vàng, kim cương, sắt,... tập trung chủ yếu ở
Câu 12. Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm dân cư, dân tộc Liên Bang Nga?
Câu 13. Chiến lược kinh tế mới của Liên bang Nga từ năm 2000 không phải là
Câu 14. Ngành đóng vai trò xương sống của nền kinh tế Liên Bang Nga là
Câu 15. Từ lâu, Liên Bang Nga đã được coi là cường quốc về?
Câu 16. Lúa mì ở Liên bang Nga được trồng chủ yếu ở
Câu 17. Nhận xét không chính xác về ngành giao thông vận tải của LB Nga?
Câu 18. Lãnh thổ Liên bang Nga có các vùng kinh tế quan trọng là
Câu 19. Ý nào dưới đây là khó khăn của Liên Bang Nga sau năm 2000?
Câu 20. Đại bộ phận dân cư Liên bang Nga tập trung ở
Câu 21. Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ Nga là một cường quốc văn hóa?
Câu 22. Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ Nga là một cường quốc khoa học?
Câu 23. Thành tựu nổi bật nhất đạt được sau năm 2000 là
Câu 24. Liên Bang Nga đóng vai trò như thế nào trong Liên Bang Xô Viết?
Câu 25. Liên Bang Nga đóng vai trò chính trong việc tạo dựng Liên bang Xô viết trở thành cường quốc, điều đó được thể hiện qua
Câu 26. Nhận xét nào sau đây đúng với họat động ngoại thương của LB Nga?
Câu 27. Ý nào sau đây không phải là thành tựu về kinh tế của Liên Bang Nga sau năm 2000?
Câu 28. Loại hình vận tải nào có vai trò quan trọng nhất thúc đẩy sự phát triển của vùng Đông Xi-bia?
Câu 29. Mặt hàng xuất khẩu nào dưới đây chiếm tỉ lệ cao nhất của Liên Bang Nga?
Câu 30. Vùng kinh tế giàu tài nguyên, công nghiệp phát triển nhưng nông nghiệp còn hạn chế của Liên bang Nga là
Câu 31. Lãnh thổ Liên bang Nga có những vùng kinh tế quan trọng nào dưới đây?
Câu 32. Vùng Viễn Đông có đặc điểm nổi bật là
Câu 33. Ý nào sau đây không đúng với quan hệ Nga-Việt trong bối cảnh quốc tế mới?
Câu 34. Chính sách đối ngoại của Liên Bang Nga coi trọng khu vực nào?
Câu 35. Những ngành công nghiệp mà Liên Bang Nga hợp tác chủ yếu với Việt Nam (trước đây và hiện nay) là
Câu 36. Từ lâu, Liên Bang Nga đã được coi là cường quốc về ngành công nghiệp nào dưới đây?
Câu 37. Trong các ngành công nghiệp sau, ngành nào được coi là thế mạnh của Liên Bang Nga?
Câu 38.

Lúa mì ở Liên bang Nga được trồng chủ yếu ở khu vực nào dưới đây?

Câu 39. Nhận xét nào dưới đây đúng nhất về các ngành công nghiệp có điều kiện tài nguyên thuận lợi để phát triển ở phần lãnh thổ phía Tây của nước Nga?
Câu 40. Quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga đã chính thức được thiết lập vào năm nào?

đáp án Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 8: Liên Bang Nga (có đáp án) phần 3

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 21A
Câu 2DCâu 22C
Câu 3DCâu 23A
Câu 4BCâu 24A
Câu 5CCâu 25B
Câu 6BCâu 26D
Câu 7CCâu 27D
Câu 8BCâu 28B
Câu 9BCâu 29A
Câu 10BCâu 30C
Câu 11BCâu 31B
Câu 12ACâu 32C
Câu 13CCâu 33D
Câu 14BCâu 34D
Câu 15BCâu 35C
Câu 16BCâu 36B
Câu 17ACâu 37C
Câu 18BCâu 38D
Câu 19CCâu 39A
Câu 20ACâu 40B

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X