Lãnh thổ Liên bang Nga có những vùng kinh tế quan trọng nào dưới đây?

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Lãnh thổ Liên bang Nga có những vùng kinh tế quan trọng nào dưới đây?

đề trắc nghiệm địa lý 11 mới nhất

X