Ý nào dưới đây là khó khăn của Liên Bang Nga sau năm 2000?

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Ý nào dưới đây là khó khăn của Liên Bang Nga sau năm 2000?

đề trắc nghiệm địa lý 11 mới nhất

X