Ý nào sau đây không đúng với quan hệ Nga-Việt trong bối cảnh quốc tế mới?

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Ý nào sau đây không đúng với quan hệ Nga-Việt trong bối cảnh quốc tế mới?

đề trắc nghiệm địa lý 11 mới nhất

X