Trắc nghiệm Địa 7 bài 58: Khu vực Nam Âu

Trắc nghiệm Địa lí lớp 7 bài 58 bao gồm câu hỏi và bài tập trắc nghiệm có đáp án giúp các bạn ôn tập kiến thức và nội dung bài Khu vực Nam Âu

Câu 1. Nam Âu nằm ven bờ Địa Trung Hải, gồm 3 bán đảo lớn là:
Câu 2. Khu vực Nam Âu nằm trên một vùng không ổn định của lớp vỏ Trái Đất, hay xảy ra:
Câu 3. Nam Âu là nơi có nguồn tài nguyên khoáng sản:
Câu 4. Khu vực Nam Âu có khoảng 20% lao động làm việc trong nông nghiệp:
Câu 5. Nguồn thu ngoại tệ chính của nhiều nước Nam Âu là từ:
Câu 6. Chuyến thám hiểm vòng quanh thế giới của Phéc-nan-đô Ma- gien-lăng xuất phát từ nước nào?
Câu 7. Phần lớn diện tích Nam Âu là:
Câu 8. Quốc gia phát triển nhất trong khu vực Nam Âu là:
Câu 9. Các nước có khí hậu địa trung hải trồng và xuất khẩu các loại cây ăn quả:
Câu 10. Hình thức chăn nuôi phổ biến ở Nam Âu là:

đáp án Trắc nghiệm Địa 7 bài 58: Khu vực Nam Âu

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6A
Câu 2BCâu 7C
Câu 3ACâu 8C
Câu 4CCâu 9B
Câu 5DCâu 10C

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X