Nam Âu nằm ven bờ Địa Trung Hải, gồm 3 bán đảo lớn là:

11/11/2020 265

Câu Hỏi:
Nam Âu nằm ven bờ Địa Trung Hải, gồm 3 bán đảo lớn là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 7 mới nhất

X