Trắc nghiệm Địa 7 bài 57: Khu vực Tây và Trung Âu

Trắc nghiệm Địa lí lớp 7 bài 57 bao gồm câu hỏi và bài tập trắc nghiệm có đáp án giúp các bạn ôn tập kiến thức và nội dung bài Khu vực Tây và Trung Âu

Câu 1. Khu vực Tây và Trung Âu nằm trong đới khí hậu nào?
Câu 2. Dãy núi An Pơ và Các Pat thuộc dạng địa hình nào của Tây Trung Âu?
Câu 3. Đất nước nào nổi tiếng với đồng hồ BigBen?
Câu 4. Rôt-tec-đam là một hải cảng lớn của thế giới nằm ở nước nào?
Câu 5. Đảo lớn nhất châu Âu nằm ở nước nào?
Câu 6. Đỉnh En-brut (5642m) cao nhất châu Âu thuộc dãy núi nào?
Câu 7. Khu vực Tây và Trung Âu có đặc điểm địa hình:
Câu 8. Ven bờ Tây của khu vực Tây và Trung Âu có khí hậu:
Câu 9. Tây và Trung Âu là khu vực tập trung nhiều:
Câu 10. Các trung tâm tài chính lớn ở Tây và Trung Âu là:

đáp án Trắc nghiệm Địa 7 bài 57: Khu vực Tây và Trung Âu

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6B
Câu 2CCâu 7A
Câu 3BCâu 8A
Câu 4DCâu 9C
Câu 5CCâu 10C

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X