Trắc nghiệm Địa 7 bài 57: Khu vực Tây và Trung Âu

Trắc nghiệm Địa lí lớp 7 bài 57 bao gồm câu hỏi và bài tập trắc nghiệm có đáp án giúp các bạn ôn tập kiến thức và nội dung bài Khu vực Tây và Trung Âu

Câu 1. Khu vực Tây và Trung Âu nằm trong đới khí hậu nào?

A. Đới lạnh.

B. Đới ôn hoà.

C. Đới nóng.

D. Cận cực.

Câu 2. Dãy núi An Pơ và Các Pat thuộc dạng địa hình nào của Tây Trung Âu?

A. Miền đồng bằng phía bắc.

B. Miền núi già ở giữa.

C. Miền núi trẻ ở phía nam.

D. Miền núi trẻ ở giữa.

Câu 3. Đất nước nào nổi tiếng với đồng hồ BigBen?

A. Nước Pháp.

B. Nước Anh.

C. Nước Tây Ban Nha.

D. Nước Italia.

Câu 4. Rôt-tec-đam là một hải cảng lớn của thế giới nằm ở nước nào?

A. Nước Đức.

B. Nước Pháp.

C. Nước Anh.

D. Nước Hà Lan.

Câu 5. Đảo lớn nhất châu Âu nằm ở nước nào?

A. Nước Đức.

B. Nước Pháp.

C. Nước Anh.

D. Nước Hà Lan.

Câu 6. Đỉnh En-brut (5642m) cao nhất châu Âu thuộc dãy núi nào?

A. Khối núi trung tâm.

B. Dãy núi An Pơ.

C. Dãy núi Các Pat.

D. Dãy núi U-ran.

Câu 7. Khu vực Tây và Trung Âu có đặc điểm địa hình:

A. Miền đồng bằng phía Bắc, núi già ở giữa và núi trẻ ở phía Nam.

B. Đồng bằng ở phía Bắc, núi trẻ ở giữa và núi già ở phía Nam.

C. Miền núi già ở phía Bắc, núi trẻ ở giữa và đồng bằng ở phía Nam.

D. Miền núi trẻ ở phía Bắc, đồng bằng ở giữa và núi trẻ ở phía Nam.

Câu 8. Ven bờ Tây của khu vực Tây và Trung Âu có khí hậu:

A. Ôn đới hải dương.

B. Ôn đới địa trung hải.

C. Ôn đới lục địa.

D. Cận nhiệt đới.

Câu 9. Tây và Trung Âu là khu vực tập trung nhiều:

A. Khoáng sản nhất châu Âu.

B. Dân cư nhất.

C. Cương quốc công nghiệp nhất.

D. Trung tâm đô thị nhất.

Câu 10. Các trung tâm tài chính lớn ở Tây và Trung Âu là:

A. Pa-ri, Duy-rich, Béc-lin.

B. Pa-ri, Béc-lin, Luân Đôn.

C. Luân Đôn, Pa-ri, Duy-rich.

D. Béc-lin, Luân Đôn, Pa-ri.

đáp án Trắc nghiệm Địa 7 bài 57: Khu vực Tây và Trung Âu

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6B
Câu 2CCâu 7A
Câu 3BCâu 8A
Câu 4DCâu 9C
Câu 5CCâu 10C

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X