Các nước có khí hậu địa trung hải trồng và xuất khẩu các loại cây ăn quả:

11/11/2020 62

Câu Hỏi:
Các nước có khí hậu địa trung hải trồng và xuất khẩu các loại cây ăn quả:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 7 mới nhất

X