Phần lớn diện tích Nam Âu là:

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2023 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Phần lớn diện tích Nam Âu là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Quốc gia phát triển nhất trong khu vực Nam Âu là:

I-ta-li-a là nước phát triển nhất trong khu vực. Kinh tế của Nam Âu chưa phát triển bằng Bắc Âu, Tây và Trung Âu. I-ta-li-a là quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất ở khu vực Nam Âu.

Cho bảng số liệu sau:

Nhận xét nào sau đây là đúng về tình hình phân bố dân cư trên thế giới?

Nhận xét đúng về tình hình phân bố dân cư trên thế giới là đại bộ phận dân số sống ở châu Á.

Giải thích: Qua bảng số liệu, rút ra nhận xét:

- Dân cư trên thế giới phân bố không đồng đều theo không gian.
- Mật độ dân số cao nhất ở Tây Âu, Đông Á, Đông Nam Á, Trung – Nam Á với mật độ dân số trên 100 người/km2.

Cho bảng số liệu sau:

Nhận xét nào sau đây là đúng về tình hình phân bố dân cư trên thế giới?

Nhận xét đúng về tình hình phân bố dân cư trên thế giới là phân bố dân cư không đều trong không gian.

Giải thích: Qua bảng số liệu, rút ra nhận xét:

- Dân cư trên thế giới phân bố không đồng đều theo không gian.
- Mật độ dân số cao nhất ở Tây Âu, Đông Á, Đông Nam Á, Trung – Nam Á với mật độ dân số trên 100 người/km2.

Cho bảng số liệu sau:

Nguyên nhân dẫn tới tỉ trọng dân cư của một số châu lục giảm là do

Nguyên nhân dẫn tới tỉ trọng dân cư của một số châu lục giảm là do tốc độ tăng dân số của các châu lục không đồng đều.

Giải thích: Dân số ở mỗi quốc gia trên thế giới đều có sự tăng, giảm dân số khác nhau. Có thể là do chính sách dân số, sự phát triển của nền kinh tế hay do chuyển cư,… vì vậy, tốc độ tăng dân số ở mỗi châu lục cũng khác nhau nên dân số ở một số châu lục tăng lên, một số châu lục lại có tỉ trọng giảm xuống.

đề trắc nghiệm địa lý 7 mới nhất

X