Trắc nghiệm Địa 7 bài 55: Kinh tế châu Âu

Trắc nghiệm Địa lí lớp 7 bài 55 bao gồm câu hỏi và bài tập trắc nghiệm có đáp án giúp các bạn ôn tập kiến thức và nội dung bài Kinh tế châu Âu

Câu 1. Trong số các ngành công nghiệp dưới đây, ngành nào được coi là ngành truyền thống của châu Âu?
Câu 2. Ngành nào chiếm tỉ trọng cao hơn trong nông nghiệp châu Âu?
Câu 3. Ngành nào chiếm tỉ trọng cao hơn trong nền kinh tế châu Âu?
Câu 4. Vùng Ham-bua là vùng công nghiệp nổi tiếng của châu Âu nằm ở quốc gia nào?
Câu 5. Nước có số dân đông nhất châu Âu:
Câu 6. Nước có thu nhập bình quân đầu người cao nhất châu Âu:
Câu 7. Ngôn ngữ nào có số người sử dụng nhiều nhất trên thế giới trong các ngôn ngữ sau?
Câu 8. Hình thức sản xuất nông nghiệp chủ yếu ở châu Âu là:
Câu 9. Các hộ gia đình tổ chức sản xuất theo hường:
Câu 10. Ngành nông nghiệp châu Âu không có đặc điểm:

đáp án Trắc nghiệm Địa 7 bài 55: Kinh tế châu Âu

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6D
Câu 2BCâu 7D
Câu 3CCâu 8A
Câu 4CCâu 9B
Câu 5DCâu 10D

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X