Trắc nghiệm Địa 7 bài 55: Kinh tế châu Âu

Trắc nghiệm Địa lí lớp 7 bài 55 bao gồm câu hỏi và bài tập trắc nghiệm có đáp án giúp các bạn ôn tập kiến thức và nội dung bài Kinh tế châu Âu

Câu 2. Ngành nào chiếm tỉ trọng cao hơn trong nông nghiệp châu Âu?

A. Trồng trọt.

B. Chăn nuôi.

C. Đánh cá.

D. Đánh, bắt cá.

Câu 3. Ngành nào chiếm tỉ trọng cao hơn trong nền kinh tế châu Âu?

A. Nông nghiệp.

B. Công nghiệp.

C. Dịch vụ.

D. Thương mại.

Câu 5. Nước có số dân đông nhất châu Âu:

A. Anh.

B. Pháp.

C. LB Đức.

D. LB Nga.

Câu 8. Hình thức sản xuất nông nghiệp chủ yếu ở châu Âu là:

A. Hộ gia đình và các trang trại.

B. Hộ gia đình và hợp tác xã.

C. Trang trại và các vùng nông nghiệp.

D. Trang trại và hợp tác xã.

Câu 9. Các hộ gia đình tổ chức sản xuất theo hường:

A. Độc canh.

B. Đa canh.

C. Chuyên môn hóa.

D. Liên hiệp hóa.

Câu 10. Ngành nông nghiệp châu Âu không có đặc điểm:

A. Phát triển ở trình độ cao.

B. Áp dung tiến bộ khoa học - kĩ thuật tiên tiến.

C. Gắn liền với công nghiệp chế biến.

D. Quy mô sản xuất lớn và rất lớn.

đáp án Trắc nghiệm Địa 7 bài 55: Kinh tế châu Âu

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6D
Câu 2BCâu 7D
Câu 3CCâu 8A
Câu 4CCâu 9B
Câu 5DCâu 10D

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X