Trắc nghiệm Địa 7 bài 59: Khu vực Đông Âu

Trắc nghiệm Địa lí lớp 7 bài 59 bao gồm câu hỏi và bài tập trắc nghiệm có đáp án giúp các bạn ôn tập kiến thức và nội dung bài Khu vực Đông Âu

Câu 1. Dạng địa hình chủ yếu của khu vực Đông Âu là:
Câu 2. Đông Âu có khí hậu:
Câu 3. Trong số các con sông của khu vực Đông Âu, con sông nào chảy biển Ca-xpi?
Câu 4. Con sông nào dài nhất châu Âu?
Câu 5. Hồ La-đô-ga lớn nhất châu Âu nằm ở quốc gia nào?
Câu 6. Thảo nguyên Đông Âu có một loại đất tốt nổi tiếng, rất thích hợp trồng cây lương thực, đó là loại đất nào?
Câu 7. Khoáng sản có trữ lượng lớn nhất ở Đông Âu là:
Câu 8. Rừng tập trung chủ yếu ở các nước:
Câu 9. Nước có vựa lúa mì lớn nhất châu Âu là:
Câu 10. Đông Âu có những cây trồng chủ yếu:

đáp án Trắc nghiệm Địa 7 bài 59: Khu vực Đông Âu

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 6D
Câu 2ACâu 7A
Câu 3CCâu 8C
Câu 4CCâu 9B
Câu 5CCâu 10A

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X