Trắc nghiệm Địa 7 bài 56: Khu vực Bắc Âu

Trắc nghiệm Địa lí lớp 7 bài 56 bao gồm câu hỏi và bài tập trắc nghiệm có đáp án giúp các bạn ôn tập kiến thức và nội dung bài Khu vực Bắc Âu

Câu 2. Nước nào không thuộc khu vực Bắc Âu?

A. Ai-xơ-len.

B. Na Uy.

C. Thuỵ Điển.

D. Đan Mạch.

Câu 3. Nước nào không nằm trên bán đảo Xcăng-đi-na-vi?

A. Na Uy.

B. Thuỵ Điển.

C. Phần Lan.

D. Ai-xơ-len.

Câu 4. Nước có nhiều núi lửa và suối nước nóng là:

A. Na Uy.

B. Thụy Điển.

C. Phần Lan.

D. Ai-xơ-len.

Câu 5. Nước có nhiều hồ - đầm:

A. Na Uy.

B. Thụy Điển.

C. Phần Lan.

D. Ai-xơ-len.

Câu 6. Nước có nhiều dạng địa hình fio nổi tiếng:

A. Na Uy.

B. Thụy Điển.

C. Phần Lan.

D. Ai-xơ-len.

Câu 7. Thế mạnh của các nước Bắc Âu:

A. Kinh tế biển.

B. Rừng (khai thác gỗ, giấy...).

C. Thủy năng.

D. Các loại khoáng sản.

Câu 8. Nước nào nằm ở phía tây của dãy Xcăng-đi-na-vi?

A. Na Uy

B. Thụy Điển

C. Phần Lan

D. Ai-xơ-len

Câu 9. Khí hậu Bắc Âu không thuận lợi cho ngành kinh tế nào?

A. Chăn nuôi.

B. Trồng trọt.

C. Đánh cá.

D. Sản xuất công nghiệp.

Câu 10. Các dân tộc ở Bắc Âu nổi tiếng về nghề:

A. Luyện kim màu và khai khoáng.

B. Khai khoáng và đánh bắt thủy sản.

C. Hàng hải và đánh cá.

D. Hàng hải và khai khoáng.

đáp án Trắc nghiệm Địa 7 bài 56: Khu vực Bắc Âu

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6A
Câu 2DCâu 7D
Câu 3DCâu 8A
Câu 4DCâu 9B
Câu 5CCâu 10C

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X