Trắc nghiệm Địa 7 bài 56: Khu vực Bắc Âu

Trắc nghiệm Địa lí lớp 7 bài 56 bao gồm câu hỏi và bài tập trắc nghiệm có đáp án giúp các bạn ôn tập kiến thức và nội dung bài Khu vực Bắc Âu

Câu 1. Bắc Âu gồm bao nhiêu quốc gia?
Câu 2. Nước nào không thuộc khu vực Bắc Âu?
Câu 3. Nước nào không nằm trên bán đảo Xcăng-đi-na-vi?
Câu 4. Nước có nhiều núi lửa và suối nước nóng là:
Câu 5. Nước có nhiều hồ - đầm:
Câu 6. Nước có nhiều dạng địa hình fio nổi tiếng:
Câu 7. Thế mạnh của các nước Bắc Âu:
Câu 8. Nước nào nằm ở phía tây của dãy Xcăng-đi-na-vi?
Câu 9. Khí hậu Bắc Âu không thuận lợi cho ngành kinh tế nào?
Câu 10. Các dân tộc ở Bắc Âu nổi tiếng về nghề:

đáp án Trắc nghiệm Địa 7 bài 56: Khu vực Bắc Âu

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6A
Câu 2DCâu 7D
Câu 3DCâu 8A
Câu 4DCâu 9B
Câu 5CCâu 10C

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X