Khu vực Nam Âu có khoảng 20% lao động làm việc trong nông nghiệp:

11/11/2020 85

Câu Hỏi:
Khu vực Nam Âu có khoảng 20% lao động làm việc trong nông nghiệp:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 7 mới nhất

X