Trắc nghiệm Địa 7 bài 60: Liên minh Châu Âu

Trắc nghiệm Địa lí lớp 7 bài 60 bao gồm câu hỏi và bài tập trắc nghiệm có đáp án giúp các bạn ôn tập kiến thức và nội dung bài Liên minh Châu Âu

Câu 1. Lúc mới thành lập (1957) Liên minh châu Âu có tên gọi là:
Câu 2. Tính đến năm 2004, Liên minh châu Âu có bao nhiêu nước?
Câu 3. Liên minh Châu Âu ra đời vào năm:
Câu 4. Cộng đồng châu Âu đổi tên thành Liên minh châu Âu vào năm:
Câu 5. Khu vực kinh tế dẫn đầu thế giới về thương mại hiện nay là:
Câu 6. Số nước sáng lập - thành viên ban đầu của Liên minh châu Âu là:
Câu 7. Lĩnh vực không phải mục đích của EU là:
Câu 8. Tự do lưu thông hàng hóa là:
Câu 9. Liên minh châu Âu là tổ chức thương mại hàng đầu thế giới, chiếm bao nhiêu % trong hoạt động ngoại thương thế giới?
Câu 10. Đặc điểm không nằm trong tự do di chuyển là:

đáp án Trắc nghiệm Địa 7 bài 60: Liên minh Châu Âu

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 6B
Câu 2CCâu 7D
Câu 3BCâu 8D
Câu 4DCâu 9B
Câu 5CCâu 10D

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X