Trắc nghiệm Địa 7 bài 60: Liên minh Châu Âu

Trắc nghiệm Địa lí lớp 7 bài 60 bao gồm câu hỏi và bài tập trắc nghiệm có đáp án giúp các bạn ôn tập kiến thức và nội dung bài Liên minh Châu Âu

Câu 1. Lúc mới thành lập (1957) Liên minh châu Âu có tên gọi là:

A. Khối thị trường chung châu Âu.

B. Cộng đồng châu Âu.

C. Cộng đồng kinh tế châu Âu.

D. Liên minh châu Âu.

Câu 2. Tính đến năm 2004, Liên minh châu Âu có bao nhiêu nước?

A. 20 nước.

B. 24 nước.

C. 27 nước.

D. 30 nước.

Câu 7. Lĩnh vực không phải mục đích của EU là:

A. Kinh tế.

B. Luật pháp.

C. Nội vụ.

D. Chính trị.

Câu 8. Tự do lưu thông hàng hóa là:

A. Tự do đi lại, cư trú, lựa chọn nơi làm việc.

B. Tự do đối với các dịch vụ vận tải du lịch.

C. Bãi bỏ các hạn chế đối với giao dịch thanh toán.

D. Hàng hóa bán ra của mỗi nước không chịu thuế giá trị gia tăng.

Câu 10. Đặc điểm không nằm trong tự do di chuyển là:

A. Tự do đi lại

B. Tự do cư trú

C. Tự do lựa chọn nơi làm việc

D. Tự do du lịch.

đáp án Trắc nghiệm Địa 7 bài 60: Liên minh Châu Âu

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 6B
Câu 2CCâu 7D
Câu 3BCâu 8D
Câu 4DCâu 9B
Câu 5CCâu 10D

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X