Trắc nghiệm công nghệ 9 bài 7 : Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang

Câu hỏi trắc nghiệm công nghệ 9 bài 7 - Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang có đáp án.

Câu 1. Khi lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang cần:

A. Vẽ sơ đồ lắp đặt

B. Lập bảng dự trù vật liệu thiết bị và lựa chọn dụng cụ.

C. Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 3. Trước khi vẽ sơ đồ lắp đặt cần:

A. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí mạch điện đèn ống huỳnh quang

B. Lựa chọn dụng cụ

C. Lập bảng dự trù vật liệu

D. Đáp án khác

Câu 4. Sơ đồ nguyên lí mạch điện đèn ống huỳnh quang gồm:

A. Tắc te

B. Chấn lưu

C. Đèn

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 6. Bước nào sau đây thuộc quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang?

A. Vạch dấu

B. Nối dây bộ đèn

C. Kiểm tra

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 7. Chọn phát biểu sai: Bước nào sau đây thuộc quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang?

A. Khoan lỗ

B. Lắp thiết bị điện của bảng điện

C. Nối dây bộ đèn

D. Đáp án khác

Câu 9. Những việc cần làm của bước “Vạch dấu” là:

A. Vạch dấu vị trí lắp đặt các thiết bị điện

B. Vạch dấu đường đi dây và vị trí lắp đặt bộ đèn ống huỳnh quang

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 10. Kiểm tra sản phẩm cần đạt tiêu chuẩn nào?

A. Lắp đặt theo đúng sơ đồ

B. Chắc chắn

C. Mạch điện đảm bảo thông mạch

D. Cả 3 đáp án trên

đáp án Trắc nghiệm công nghệ 9 bài 7 : Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6D
Câu 2ACâu 7D
Câu 3ACâu 8B
Câu 4DCâu 9C
Câu 5CCâu 10D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X