Trắc nghiệm công nghệ 9 bài 7 : Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang

Câu hỏi trắc nghiệm công nghệ 9 bài 7 - Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang có đáp án.

Câu 1. Khi lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang cần:
Câu 2. Vẽ sơ đồ lắp đặt tiến hành theo mấy bước?
Câu 3. Trước khi vẽ sơ đồ lắp đặt cần:
Câu 4. Sơ đồ nguyên lí mạch điện đèn ống huỳnh quang gồm:
Câu 5. Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang gồm mấy bước?
Câu 6. Bước nào sau đây thuộc quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang?
Câu 7. Chọn phát biểu sai: Bước nào sau đây thuộc quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang?
Câu 8. “Nối dây bộ đèn ống huỳnh quang” thuộc bước thứ mấy?
Câu 9. Những việc cần làm của bước “Vạch dấu” là:
Câu 10. Kiểm tra sản phẩm cần đạt tiêu chuẩn nào?

đáp án Trắc nghiệm công nghệ 9 bài 7 : Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6D
Câu 2ACâu 7D
Câu 3ACâu 8B
Câu 4DCâu 9C
Câu 5CCâu 10D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X