Khi lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang cần:

Xuất bản: 05/11/2020 - Cập nhật: 05/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Khi lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang cần:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Khi lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang cần Lập bảng dự trù vật liệu thiết bị và lựa chọn dụng cụ, lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang và lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 9 mới nhất

X