Trắc nghiệm công nghệ 9 bài 6 : Lắp mạch điện bảng điện

Câu hỏi trắc nghiệm công nghệ 9 bài 6 - Lắp mạch điện bảng điện có đáp án.

Câu 1. Trên bảng điện thường lắp những thiết bị nào?

A. Thiết bị đóng cắt

B. Thiết bị bảo vệ

C. Thiết bị lấy điện của mạng điện

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 3. Mạng điện trong nhà có bảng điện:

A. Bảng điện chính

B. Bảng điện nhánh

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 4. Trên bảng điện có những phần tử nào?

A. Cầu chì

B. Ổ cắm

C. Công tắc

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 7. Theo em, phương pháp lắp đặt dây dẫn là:

A. Lắp đặt nổi

B. Lắp đặt chìm

C. Đáp án A hoặc B

D. Phương pháp khác

Câu 10. Kiểm tra bảng điện theo yêu cầu nào?

A. Lắp đặt thiết bị và đi dây theo đúng sơ đồ mạch điện

B. Các mối nối chắc chắn

C. Bố trí thiết bị gọn, đẹp

D. Cả 3 đáp án trên

đáp án Trắc nghiệm công nghệ 9 bài 6 : Lắp mạch điện bảng điện

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6A
Câu 2ACâu 7C
Câu 3CCâu 8C
Câu 4DCâu 9A
Câu 5BCâu 10D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X