Bước nào sau đây thuộc quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang?

Xuất bản: 05/11/2020 - Cập nhật: 05/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Bước nào sau đây thuộc quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 9 mới nhất

X