“Nối dây bộ đèn ống huỳnh quang” thuộc bước thứ mấy?

Xuất bản: 05/11/2020 - Cập nhật: 05/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

“Nối dây bộ đèn ống huỳnh quang” thuộc bước thứ mấy?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 9 mới nhất

X