Trắc nghiệm công nghệ 9 bài 11 : Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà

Câu hỏi trắc nghiệm công nghệ 9 bài 11 - Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà có đáp án.

Câu 2. Lắp đặt mạng điện trong nhà theo kiểu:

A. Lắp đặt nổi

B. Lắp đặt ngầm

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 3. Hiện nay, loại ống PVC được sử dụng phổ biến trong mạng điện sinh hoạt là:

A. PVC tiết diện tròn

B. PVC tiết diện hình chữ nhật

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 4. Yêu cầu của bảng điện:

A. Cách mặt đất dưới 1,3 m

B. Cách mặt đất từ 1,3m ÷ 1,5m

C. Cách mặt đất trên 1,5m

D. Đáp án khác

Câu 5. Đâu là yêu cầu kĩ thuật của mạng điện lắp đặt dây dẫn kiểu nổi?

A. Đường dây dẫn song song vật kiến trúc

B. Đường dây dẫn cao hơn mặt đất 2,5m

C. Đường dây dẫn cachs vật kiến trúc không nhỏ hơn 10mm

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 6. Đâu không phải yêu cầu kĩ thuật của mạng điện lắp đặt dây dẫn kiểu nổi?

A. Tổng tiết diện dây dẫn trong ống không vượt quá 40% tiết diện ống

B. Được phép luồn các đường dây khác cấp điện áp vào chung một ống

C. Khi dây dẫn đổi hướng phải tăng kẹp ống

D. Khi dây dẫn phân nhánh phải tăng kẹp ống

Câu 7. Yêu cầu của đường dây dẫn đi xuyên qua tường hoặc trần nhà:

A. Luồn dây qua ống cách điện

B. Hai đầu ống phải nhô ra khỏi tường 10mm

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 8. Đâu không phải đặc điểm của mạng điện lắp đặt kiểu ngầm?

A. Lắp đặt dây dẫn thường tiến hành trước khi đổ bê tông

B. Dây dẫn lồng trong các ống nhựa đặt dọc trần nhà, cột, dầm, xà

C. Dây dẫn đặt trong rãnh của tường

D. Dây dẫn đặt trong rãnh của trần nhà

Câu 9. Ưu điểm của lắp đặt mạng điện kiểu ngầm là:

A. Đảm bảo vẻ đẹp mĩ thuật

B. Tránh được tác động của môi trường đến dây dẫn

C. Cả A và B đều đúng

D. Dễ dàng sửa chữa khi hỏng hóc

Câu 10. Các phụ kiện làm theo ống luồn dây là:

A. Ống nối chữ T

B. Ống nối nối tiếp

C. Kẹp đỡ ống

D. Cả 3 đáp án trên

đáp án Trắc nghiệm công nghệ 9 bài 11 : Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6B
Câu 2CCâu 7C
Câu 3CCâu 8B
Câu 4ACâu 9C
Câu 5DCâu 10D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X