Trắc nghiệm công nghệ 9 bài 11 : Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà

Câu hỏi trắc nghiệm công nghệ 9 bài 11 - Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà có đáp án.

Câu 1. Có mấy kiểu lắp đặt mạng điện trong nhà?
Câu 2. Lắp đặt mạng điện trong nhà theo kiểu:
Câu 3. Hiện nay, loại ống PVC được sử dụng phổ biến trong mạng điện sinh hoạt là:
Câu 4. Yêu cầu của bảng điện:
Câu 5. Đâu là yêu cầu kĩ thuật của mạng điện lắp đặt dây dẫn kiểu nổi?
Câu 6. Đâu không phải yêu cầu kĩ thuật của mạng điện lắp đặt dây dẫn kiểu nổi?
Câu 7. Yêu cầu của đường dây dẫn đi xuyên qua tường hoặc trần nhà:
Câu 8. Đâu không phải đặc điểm của mạng điện lắp đặt kiểu ngầm?
Câu 9. Ưu điểm của lắp đặt mạng điện kiểu ngầm là:
Câu 10. Các phụ kiện làm theo ống luồn dây là:

đáp án Trắc nghiệm công nghệ 9 bài 11 : Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6B
Câu 2CCâu 7C
Câu 3CCâu 8B
Câu 4ACâu 9C
Câu 5DCâu 10D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X