Sơ đồ nguyên lí mạch điện đèn ống huỳnh quang gồm:

Xuất bản: 05/11/2020 - Cập nhật: 05/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Sơ đồ nguyên lí mạch điện đèn ống huỳnh quang gồm:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Sơ đồ nguyên lí mạch điện đèn ống huỳnh quang gồm tắc te, chấn lưu và đèn.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 9 mới nhất

X