Trắc nghiệm công nghệ 9 bài 5 : Nối dây dẫn điện

Câu hỏi trắc nghiệm công nghệ 9 bài 5 - Nối dây dẫn điện có đáp án.

Câu 2. Tên các loại mối nối dây dẫn điện là:

A. Mối nối thẳng

B. Mối nối phân nhánh

C. Mối nối dùng phụ kiện

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 4. Khi thực hiện nối dây dẫn điện, yêu cầu mối nối là:

A. Dẫn điện tốt

B. Độ bền cơ học cao

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 5. Chọn đáp án sai khi nói về yêu cầu mối nối:

A. An toàn điện

B. Không cần tính thẩm mĩ

C. Dẫn điện tốt

D. Đáp án khác

Câu 7. Tại sao phải hàn mối nối trước khi bọc cách điện?

A. Tăng sức bền cơ học cho mối nối

B. Giúp dẫn điện tốt

C. Chổng gỉ

D. Cả 3 đáp án trên

đáp án Trắc nghiệm công nghệ 9 bài 5 : Nối dây dẫn điện

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6D
Câu 2DCâu 7D
Câu 3BCâu 8B
Câu 4CCâu 9B
Câu 5BCâu 10C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X