Trắc nghiệm công nghệ 9 bài 5 : Nối dây dẫn điện

Câu hỏi trắc nghiệm công nghệ 9 bài 5 - Nối dây dẫn điện có đáp án.

Câu 1. Có mấy loại mối nối dây dẫn điện?
Câu 2. Tên các loại mối nối dây dẫn điện là:
Câu 3. Khi thực hiện nối dây dẫn điện, cần thực hiện mấy yêu cầu về mối nối?
Câu 4. Khi thực hiện nối dây dẫn điện, yêu cầu mối nối là:
Câu 5. Chọn đáp án sai khi nói về yêu cầu mối nối:
Câu 6. Quy trình chung nối dây dẫn điện gồm mấy bước?
Câu 7. Tại sao phải hàn mối nối trước khi bọc cách điện?
Câu 8. Hàn mối nối thực hiện theo mấy bước?
Câu 9. Nối dây dẫn lõi một sợi theo đường thẳng gồm mấy bước?
Câu 10. Nối dây dẫn lõi nhiều sợi theo đường thẳng gồm mấy bước?

đáp án Trắc nghiệm công nghệ 9 bài 5 : Nối dây dẫn điện

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6D
Câu 2DCâu 7D
Câu 3BCâu 8B
Câu 4CCâu 9B
Câu 5BCâu 10C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X