Trắc nghiệm công nghệ 9 bài 12 : Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà

Câu hỏi trắc nghiệm công nghệ 9 bài 12 - Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà có đáp án.

Câu 1. Tại sao phải thay thế hoặc sửa chữa các bộ phận, thiết bị hư hỏng?
Câu 2. Để mạng điện trong nhà sử dụng được an toàn và hiệu quả, chúng ta cần:
Câu 3. Dây dẫn điện trong nhà sử dụng loại dây:
Câu 4. Kiểm tra dây dẫn điện là tiến hành:
Câu 5. Kiểm tra thiết bị điện là tiến hành kiểm tra:
Câu 6. Kiểm tra cách điện của mạng điện gồm:
Câu 7. Kiểm tra cầu chì lưu ý mấy điểm chính?
Câu 8. Những điểm cần lưu ý khi kiểm tra cầu chì là:
Câu 9. Phát biểu nào sau đây sai?
Câu 10. Đâu là việc làm của kiểm tra đồ dùng điện?

đáp án Trắc nghiệm công nghệ 9 bài 12 : Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 6C
Câu 2DCâu 7B
Câu 3BCâu 8D
Câu 4DCâu 9B
Câu 5DCâu 10D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X