Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang gồm mấy bước?

Xuất bản: 05/11/2020 - Cập nhật: 05/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang gồm mấy bước?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang gồm 6 bước là vạch dấu, khoan lỗ, lắp thiết bị điện của bảng điện, nối dây bộ đèn, nối dây mạch điện, kiểm tra.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 9 mới nhất

X