Trắc nghiệm công nghệ 9 bài 8 : Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn

Câu hỏi trắc nghiệm công nghệ 9 bài 8 - Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn có đáp án.

Câu 1. Khi lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn cần:
Câu 2. Vẽ sơ đồ lắp đặt tiến hành theo mấy bước?
Câu 3. Trước khi vẽ sơ đồ lắp đặt cần làm gì?
Câu 4. Sơ đồ nguyên lí mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn gồm:
Câu 5. Kiểm tra mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn là:
Câu 6. Kiểm tra sản phẩm cần đạt các tiêu chuẩn:
Câu 7. Lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn tiến hành theo mấy bước?
Câu 8. Bước “Nối dây mạch điện” thuộc bước thứ mấy?
Câu 9. Công việc cần làm của bước “Lắp thiết bị điện của bảng điện” là:
Câu 10. Chọn phát biểu sai: Khoan lỗ là tiến hành:

đáp án Trắc nghiệm công nghệ 9 bài 8 : Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6D
Câu 2ACâu 7B
Câu 3ACâu 8A
Câu 4DCâu 9D
Câu 5CCâu 10A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X