Đề luyện thi tốt nghiệp THPT môn Toán số 9 có đáp án

Thử sức luyện thi tốt nghiệp THPT môn Toán đề số 9 bám sát phân bổ chương trình Toán học lớp 11, 12 học kì 1.

Câu 1. Trong các khẳng định dưới đây, khẳng định nào sai?

A. $\int k f(x) d x=k \int f(x) d x,(\forall k \neq 0)$.

B. $\int f^{\prime}(x) d x=f(x)+C$

C. $\int[f(x) \pm g(x)] d x=\int f(x) d x \pm \int g(x) d x$

D. $\int[f(x) \cdot g(x)] d x=\int f(x) d x \cdot \int g(x) d x$

Câu 3. Tập nghiệm của bất phương trình $3^{x} \leq 9$ là

A. $(-\infty ; 2)$.

B. $(2 ;+\infty)$.

C. $(-\infty ; 2]$.

D. $[2 ;+\infty)$.

Câu 8. Với $a, b$ là các số thực dương, $a \neq 1$. Biểu thức $\log _{a}\left(a^{2} b\right)$ bằng:

A. $2-\log _{a} b$

B. $2+\log _{a} b$

C. $1+2 \log _{a} b$

D. $2 \log _{a} b$

Câu 9. Tập xác định của hàm số $y=\log _{2021}(x-3)$ là

A. $[3 ;+\infty)$.

B. $\mathbb{R} \backslash\{3\}$.

C. $[4 ;+\infty)$

D. $(3 ;+\infty)$.

Câu 13. Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ?
Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ? A. y=-x4+3 x2-1 hình ảnh

A. $y=-x^{4}+3 x^{2}-1$

B. $y=x^{4}-3 x^{2}+1$

C. $y=-x^{4}+3 x^{2}+1$

D. $y=x^{4}-3 x^{2}-1$

Câu 17. Với C là một hằng số tùy ý, họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=2 \cos x-x$ là

A. $2 \sin x-1+C$.

B. $-2 \sin x-x^{2}+C$.

C. $-2 \sin x-\frac{x^{2}}{2}+C$.

D. $2 \sin x-\frac{x^{2}}{2}+C$.

Câu 23. Cho khối nón có chiều cao h, bán kính đáy r. Thể tích khối nón đã cho bằng

A. $\frac{h \pi r^{2}}{3}$

B. $2 h \pi r^{2}$

C. $h \pi r^{2}$

D. $\frac{4 h \pi r^{2}}{3}$

Câu 24. Hàm số nào sau đây đồng biến trên tập xác định của nó?

A. $y=\left(\frac{3}{\pi}\right)^{x}$

B. $y=(\sqrt{2020}-\sqrt{2019})^{x}$

C. $y=\log _{\frac{1}{2}}(x+4)$

D. $y=\left(\frac{\sqrt{2}+\sqrt{3}}{e}\right)^{x}$

Câu 32. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)=\frac{1}{x-1}$ và $F(2)=1 .$ Tính $F(3) ?$

A. $F(3)=\frac{7}{4}$

B. $F(3)=\ln 2+1$

C. $F(3)=\ln 2-1$

D. $F(3)=\frac{1}{2}$

Câu 35. Hàm số nào sau đây không là nguyên hàm của hàm số $y=\frac{x(2+x)}{(x+1)^{2}}$ trên $(-\infty ;-1) \cup(-1 ;+\infty) ?$

A. $y=\frac{x^{2}+x+1}{x+1}$

B. $y=\frac{x^{2}+x-1}{x+1}$

C. $y=\frac{x^{2}}{x+1}$

D. $y=\frac{x^{2}-x-1}{x+1}$

Câu 37. Cho khối chóp $S \cdot A B C$ có $\widehat{A S B}=\widehat{B S C}=\widehat{C S A}=60^{\circ}, S A=a, S B=2 a, S C=4 a$. Tính thể tích của khối chóp $S . A B C$ theo a?

A. $\frac{2 a^{3} \sqrt{2}}{3}$

B. $\frac{8 a^{3} \sqrt{2}}{3}$

C. $\frac{4 a^{3} \sqrt{2}}{3}$

D. $\frac{a^{3} \sqrt{2}}{3}$

đáp án Đề luyện thi tốt nghiệp THPT môn Toán số 9 có đáp án

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 26 B
Câu 2 A Câu 27 C
Câu 3 C Câu 28 C
Câu 4 C Câu 29 A
Câu 5 D Câu 30 D
Câu 6 A Câu 31 C
Câu 7 A Câu 32 B
Câu 8 B Câu 33 C
Câu 9 D Câu 34 D
Câu 10 C Câu 35 B
Câu 11 B Câu 36 C
Câu 12 B Câu 37 A
Câu 13 A Câu 38 B
Câu 14 B Câu 39 D
Câu 15 B Câu 40 A
Câu 16 A Câu 41 B
Câu 17 D Câu 42 C
Câu 18 D Câu 43 B
Câu 19 A Câu 44 A
Câu 20 B Câu 45 C
Câu 21 D Câu 46 B
Câu 22 D Câu 47 D
Câu 23 A Câu 48 A
Câu 24 D Câu 49 C
Câu 25 D Câu 50 C

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X