Đề ôn luyện thi THPT Quốc gia môn Lý số 6

Thử sức ôn luyện thi THPT Quốc gia môn Lý đề số 6 bám sát phân bổ chương trình học Vật lý lớp 11, 12.

Câu 1. Dựa vào tác dụng nào của tia tử ngoại mà người ta có thể tìm được vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại ?
Câu 2. Khi chiếu một chùm ánh sáng trắng mảnh, hẹp đi từ thuỷ tinh ra không khí theo hướng vuông góc với mặt phân cách thì
Câu 3. Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng, các khe ${S_1},{S_2}$ được chiếu sáng bởi nguồn sáng trắng S có bước sóng trong khoảng 0,38m 0,76m. Khoảng cách hai khe là 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1,6m. Vùng giao nhau giữa quang phổ bậc 2 và quang phổ bậc 3 có bề rộng là
Câu 4. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng ${\lambda _1}$ = 0,48 μm, trên màn quan sát người ta đếm được trên bề rộng MN có 13 vân sáng mà tại M và N là hai vân sáng. Giữ nguyên điều kiện thí nghiệm, ta thay ánh sáng đơn sắc có bước sóng ${\lambda _1}$ bằng ánh sáng đơn sắc với bước sóng ${\lambda _2}$ = 0,64 μm thì tại M và N bây giờ là hai vân tối. Số vân sáng trong miền MN ở điều kiện thí nghiệm mới là
Câu 5. Một tia sáng vàng được chiếu vào mặt bên của một lăng kính dưới góc tới nhỏ. Biết vận tốc của tia sáng vàng trong lăng kính là 1,98.${10^8}$ m/s. Sau khi qua lăng kính, tia ló lệch so với tia tới một góc ${5^o}$. Góc chiết quang của lăng kính là
Câu 6. Trạng thái dừng của nguyên tử là
Câu 7. Nhận xét nào dưới đây là đúng ?
Ánh sáng huỳnh quang
Câu 8. Một tấm nhôm có công thoát electron là A = 3,7 eV. Khi chiếu vào tấm nhôm bức xạ ánh sáng có λ = 0,085 μm rồi hướng các electron quang điện dọc theo đường sức của điện trường có chiều trùng với chiều chuyển động của electron. Nếu cường độ điện trường có độ lớn E = 500 V/m thì quãng đường tối đa electron đi được là
Câu 9. Cho bước sóng vạch quang phổ khi electron chuyển từ quỹ đạo dừng N về L là 0,487 μm. Trong nguyên tử hiđrô, electron chuyển từ quỹ đạo L (n = 2) lên quỹ đạo N (n = 4) là do
Câu 10. Một máy tăng áp có cuộn thứ cấp mắc với điện trở thuần, cuộn sơ cấp mắc với nguồn điện xoay chiều. Tần số dòng điện trong cuộn thứ cấp
Câu 11. Một khung dây dẫn phẳng quay đều với tốc độ góc $100\pi $ rad/s quanh một trục cố định nằm trong mặt phẳng khung dây trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay của khung. Số vòng dây của khung là 100 vòng, từ thông cực đại qua mỗi vòng dây của khung là $\frac{{{{4.10}^{- 3}}}}{\pi }$ Wb, ở thời điểm $t = 0$, vectơ pháp tuyến của mặt phẳng khung hợp với vectơ cảm ứng từ một góc bằng $\frac{\pi }{3}.$. Biểu thức suất điện động của khung là:
Câu 12. Trong mạch điện xoay chiều chỉ chứa cuộn dây thuần cảm, khi dòng điện tức thời đạt giá tri cực đại thì điện áp tức thời hai đầu mạch có giá trị
Câu 13. Dung kháng của một mạch RLC nối tiếp đang có giá trị nhỏ hơn cảm kháng. Muốn xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong mạch, ta cần điều chỉnh theo hướng
Câu 14. Đặt điện áp u = ${U_0}$cosωt vào hai đầu đoạn mạch AB như hình vẽ, cuộn dây thuần cảm. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM và MB có giá trị hiệu dụng bằng nhau và cường độ dòng điện trong mạch lệch pha π/12 so với điện áp hai đầu đoạn mạch. Hệ số công suất ở hai đầu đoạn mạch AM bằng
Đặt điện áp u = U_0cosωt vào hai đầu đoạn mạch AB như hình vẽ, cuộn dây thuần hình ảnh 1
Câu 15. Đại lượng nào sau đây của dòng điện xoay chiều biến thiên điều hòa theo thời gian
Câu 16. Một đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R = 100 mắc nối tiếp với tụ điện $C.$ Nối hai đầu đoạn mạch với hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha, bỏ qua điện trở các cuộn dây trong máy phát. Khi rô to của máy quay đều với tốc độ 200 vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là I. Khi rô to của máy quay đều với tốc độ 400 vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 2√2I. Nếu rô to của máy quay đều với tốc độ 800 vòng/phút thì dung kháng của đoạn mạch là
Câu 17. Khi nói về sóng âm phát biểu nào sau đây là đúng ?
Câu 18. Trên mặt nước có hai nguồn phát sóng dao động cùng tần số và vuông pha với nhau trên phương vuông góc với mặt chất lỏng và gây ra hiện tượng giao thoa. Nhận xét nào dưới đây là đúng ?
Câu 19. Phương trình sóng dừng của một phần tử M trên một sợi dây có dạng u = 40sin(2,5πx)cosωt (mm), (x đo bằng mét, t đo bằng giây). Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp để một điểm trên bụng sóng có độ lớn của li độ bằng biên độ của điểm N cách một nút sóng 10 cm là 0,125 s. Tốc độ truyền sóng trên sợi dây là
Câu 20. Khi có sóng dừng trên sợi dây đàn hồi thì
Câu 21. Hai nguồn sóng kết hợp dao động cùng pha tại hai điểm A và B theo phương vuông góc với mặt nước tạo ra hai sóng với bước sóng 1,6 cm. Biết AB = 12 cm. Gọi C là một điểm trên mặt nước cách đều hai nguồn và cách trung điểm O của đoạn AB một khoảng 8 cm. Số điểm dao động ngược pha với hai nguồn trên đoạn CO là
Câu 22. Một chất phóng xạ được khảo sát bằng ống Geiger – Muller gắn với một máy đếm xung. Kết quả được ghi lại như bảng dưới đây.
Vì sơ ý nên một trong các số ghi lại bị sai, số sai đó nằm ở phút thứ mấy ?

Một chất phóng xạ được khảo sát bằng ống Geiger – Muller gắn với một máy đếm hình ảnh
Câu 23. Trong ba tia phóng xạ α, β, γ thì tia phóng xạ nào lệch nhiều nhất trong điện trường ?
Câu 24. Cho phản ứng hạt nhân X + $_9^{19}F$ → $_2^4He + _8^{16}O$. Hạt X là
Câu 25. Hạt nhân $_{88}^{226}Ra$ ban đầu đang đứng yên thì phóng ra hạt α có động năng 4,44 MeV. Coi khối lượng mỗi hạt nhân xấp xỉ với số khối của nó. Năng lượng toàn phần tỏa ra trong sự phân rã này là
Câu 26. Trong phản ứng hạt nhân không có định luật bảo toàn khối lượng vì các hạt nhân của các nguyên tố khác nhau có
Câu 27. Đồ thị biểu diễn suất điện động cảm ứng qua một mạch điện theo thời gian có dạng như hình vẽ. Từ thông qua mạch điện là

Đồ thị biểu diễn suất điện động cảm ứng qua một mạch điện theo thời gian có dạng hình ảnh
Câu 28. Một vật sáng AB qua thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm cho ảnh thật A’B’ cao gấp 4 lần vật. Khoảng cách từ vật đến thấu kính là
Câu 29. Chiếu một tia sáng từ không khí vào một chất lỏng trong suốt dưới góc tới bằng ${45^o}$ thì góc khúc xạ là ${30^o}$. Bây giờ, chiếu tia sáng đó từ chất lỏng ra không khí dưới góc tới i, để có tia khúc xạ ra ngoài không khí thì i cần thỏa mãn
Câu 30. Dòng điện chạy trong dây dẫn AB đặt trong từ trường của nam châm chịu tác dụng của lực từ $\overrightarrow F $ như hình vẽ. Cực S của nam châm ở vị trí

Dòng điện chạy trong dây dẫn AB đặt trong từ trường của nam châm chịu tác dụng hình ảnh
Câu 31. Một vật dao động điều hòa có đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ theo thời gian như hình vẽ . Phương trình dao động của vật là

Một vật dao động điều hòa có đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ theo thời hình ảnh
Câu 32. Một con lắc lò xo gồm một lò xo có độ cứng k và vật nặng có khối lượng 100 g, dao động điều hòa với biên độ A = 10 cm. Chọn mốc tính thế năng ở vị trí cân bằng. Biết tốc độ trung bình lớn nhất của chất điểm giữa hai thời điểm động năng bằng thế năng là 40 cm/s. Độ lớn lực đàn hồi của lò xo khi động năng của chất điểm bằng 1/3 lần thế năng là
Câu 33. Hai chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox, quanh vị trí cân bằng chung là gốc tọa độ O với biên độ dao động bằng nhau. Chu kỳ dao động của hai chất điểm lần lượt là 1 s và 0,8 s. Thời điểm ban đầu, t = 0, được chọn là lúc hai chất điểm đồng thời ở biên dương. Từ sau thời điểm ban đầu, trong 5 s đầu tiên, số lần hai chất điểm gặp nhau khi đang chuyển động cùng chiều nhau là
Câu 34. Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào
Câu 35. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, tại VTCB lò xo giãn 3 cm. Đưa vật tới vị trí lò xo bị nén 7 cm rồi buông nhẹ cho con lắc dao động điều hòa. Biên độ dao động của con lắc là
Câu 36. Khi tăng khối lượng vật nặng của con lắc đơn lên 2 lần và giữ nguyên điều kiện khác thì
Câu 37. Pha dao động của một vật dao động điêu hòa
Câu 38. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về điện trường biến thiên và từ trường biến thiên ?
Câu 39. Trong mạch dao động LC lí tưởng có i và u là cường độ dòng điện trong mạch và hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây tại thời điểm t; ${I_0}$ là cường độ dòng điện cực đại trong mạch. Hệ thức biểu diễn mối liên hệ giữa i, u và ${I_0}$ là
Câu 40. Một mạch dao động điện từ lí tưởng có $C = 5\mu F$ mắc với một cuộn cảm có $L = 0,5mH.$ Đặt giữa hai bản của tụ điện một nguồn điện không đổi có suất điện động E = 3V và điện trở trong $r = 5\Omega .$ Khi dòng điện qua cuộn cảm ổn định thì ngắt nguồn điện khỏi mạch, để mạch thực hiện dao động. Hiệu điện thế cực đại giữa hai đầu cuộn cảm trong khi mạch dao động là

đáp án Đề ôn luyện thi THPT Quốc gia môn Lý số 6 có đáp án

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 C Câu 21 D
Câu 2 B Câu 22 A
Câu 3 A Câu 23 B
Câu 4 D Câu 24 B
Câu 5 A Câu 25 B
Câu 6 C Câu 26 B
Câu 7 A Câu 27 A
Câu 8 A Câu 28 D
Câu 9 B Câu 29 C
Câu 10 C Câu 30 C
Câu 11 D Câu 31 C
Câu 12 D Câu 32 A
Câu 13 C Câu 33 A
Câu 14 D Câu 34 A
Câu 15 C Câu 35 A
Câu 16 A Câu 36 C
Câu 17 D Câu 37 B
Câu 18 D Câu 38 C
Câu 19 B Câu 39 C
Câu 20 B Câu 40 D

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X