Đề minh họa tốt nghiệp THPT 2021 môn Lý có đáp án chi tiết từng câu

Đề minh họa tốt nghiệp THPT 2021 môn Lý có đáp án chi tiết từng câu mà em cần xem ngay để ôn thi thật tốt kì thi sắp tới

Câu 1. Điện tích của một êlectron có giá trị là

A. $9,1.10^{-31} {C}$

B. $6,1.10^{-19} {C}$

C. $-1,6.10^{-19} {C}$

D. $-1,9.10^{-31} {C}$

Câu 3. Hạt tải điện trong bán dẫn loại n chủ yếu là

A. lỗ trống.

B. êlectron.

C. ion dương.

D. ion âm.

Câu 5. Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng k và vật nhỏ có khối lượng m. Con lắc này dao động điều hòa với chu kì là

A. $T=2 \pi \sqrt{\frac{m}{k}}$.

B. $T=2 \pi \sqrt{\frac{k}{m}}$.

C. $T=\sqrt{\frac{m}{k}}$.

D. $T=\sqrt{\frac{k}{m}}$.

Câu 6. Hai dao động điều hòa cùng tần số và ngược pha nhau thì có độ lệch pha bằng

A. $(2 k+1) \pi$ với $k=0,\pm 1,\pm 2, \ldots$

B. $2 k \pi$ với $k=0,\pm 1,\pm 2, \ldots$

C. $(k+0,5) \pi$ với $k=0,\pm 1,\pm 2, \ldots$

D. $(k+0,25) \pi$ với $k=0,\pm 1,\pm  2, \ldots$

Câu 8. Thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước với hai nguồn kết hợp dao động cùng pha. Sóng do hai nguồn phát ra có bước sóng $\lambda$. Cực đại giao thoa cách hai nguồn những đoạn $d_{1}$ và $d_{2}$ thỏa mãn

A. $d_{1}-d_{2}=n \lambda$ với $n=0,\pm 1,\pm 2, \ldots$

B. $d_{1}-d_{2}=(n+0,5) \lambda$ với $n=0,\pm 1,\pm 2, \ldots$

C. $d_{1}-d_{2}=(n+0,25) \lambda$ với $n=0,\pm 1,\pm 2, \ldots$

D. $d_{1}-d_{2}=(2 n+0,75) \lambda$ với $n=0,\pm 1,\pm 2, \ldots$

Câu 9. Đặc trưng nào sau đây là đặc trưng sinh lí của âm?

A. Tần số âm.

B. Độ cao của âm.

C. Cường độ âm.

D. Mức cường độ âm.

Câu 13. Trong sơ đồ khối của một máy thu thanh vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào sau đây?

A. Mạch khuếch đại.

B. Mạch tách sóng.

C. Mạch chọn sóng.

D. Mạch biến điệu.

Câu 14. Khi nói về quang phổ liên tục, phát biểu nào sau đây sai?

A. Quang phổ liên tục do các chất rắn, chất lỏng và chất khí ở áp suất lớn phát ra khi bị nung nóng.

B. Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào bản chất của vật phát sáng.

C. Quang phổ liên tục của các chất khác nhau ở cùng một nhiệt độ thì khác nhau.

D. Quang phổ liên tục là một dải có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục.

Câu 15. 15: Tia hồng ngoại không có tính chất nào sau đây?

A. Truyền được trong chân không.

B. Có tác dụng nhiệt rất mạnh.

C. Có khả năng gây ra một số phản ứng hóa học.

D. Kích thích sự phát quang của nhiều chất.

Câu 19. Tia phóng xạ nào sau đây là dòng các êlectron?

A. Tia $\alpha$.

B. Tia $\beta^{+}$

C. Tia $\beta^{-}$

D. Tia $\gamma$.

Câu 20. Đại lượng đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân là

A. số prôtôn.

B. năng lượng liên kết.

C. số nuclôn.

D. năng lượng liên kết riêng.

Câu 21. Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn có chiều dài 1 dao động điều hòa với tần số góc là

A. $\omega=\sqrt{\frac{\ell}{g}}$

B. $\omega=2 \pi \sqrt{\frac{g}{\ell}}$

C. $\omega=\sqrt{\frac{g}{\ell}}$

D. $\omega=2 \pi \sqrt{\frac{\ell}{g}}$

Câu 28. Sử dụng thiết bị phát tia X để kiểm tra hành lý ở sân bay là dựa vào tính chất nào của tia X ?

A. Khả năng đâm xuyên mạnh.

B. Gây tác dụng quang điện ngoài.

C. Tác dụng sinh lý, hủy diệt tế bào.

D. Làm ion hóa không khi.

đáp án Đề minh họa tốt nghiệp THPT 2021 môn Lý có đáp án chi tiết từng câu

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 21C
Câu 2ACâu 22C
Câu 3BCâu 23B
Câu 4DCâu 24B
Câu 5ACâu 25A
Câu 6ACâu 26C
Câu 7BCâu 27A
Câu 8ACâu 28A
Câu 9BCâu 29A
Câu 10CCâu 30A
Câu 11CCâu 31D
Câu 12CCâu 32D
Câu 13DCâu 33A
Câu 14CCâu 34A
Câu 15DCâu 35D
Câu 16ACâu 36A
Câu 17CCâu 37B
Câu 18BCâu 38A
Câu 19CCâu 39C
Câu 20DCâu 40A

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X