Đề ôn luyện thi THPT Quốc gia môn Lý số 5

Thử sức ôn luyện thi THPT Quốc gia môn Lý đề số 5 bám sát phân bổ chương trình học Vật lý lớp 11, 12.

Câu 1. Một chùm ánh sáng đơn sắc tác dụng lên bề mặt một kim loại và làm bứt các êlectrôn ra khỏi kim loại này. Giả sử mỗi photon trong chùm sáng chiếu tới kim loại làm bật ra một êlectrôn. Nếu tăng cường độ chùm sáng đó lên ba lần thì

A. động năng ban đầu cực đại của êlectrôn quang điện tăng ba lần

B. số lượng êlectrôn thoát ra khỏi bề mặt kim loại đó trong mỗi giây tăng ba lần

C. công thoát của êlectrôn giảm ba lần

D. động năng ban đầu cực đại của êlectrôn quang điện tăng chín lần

Câu 2. Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng

A. điện trở của vật dẫn kim loại tăng lên khi chiếu ánh sáng vào kim loại.

B. electron liên kết được giải phóng thành electron dẫn khi chất bán dẫn được chiếu bằng bức xạ thích hợp.

C. electron bị bắn ra khỏi kim loại khi kim loại bị đốt nóng

D. bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại khi chiếu vào kim loại ánh sáng có bước sóng thích hợp.

Câu 8. Khi nói về tác dụng cản trở dòng điện xoay chiều của cuộn cảm, điều nào dưới đây là đúng ?

A. Cuộn cảm không có tác dụng cản trở dòng điện xoay chiều

B. Cuộn cảm có độ tự cảm càng nhỏ thì cản trở dòng điện càng nhiều

C. Dòng điện có tần số càng lớn càng bị cản trở

D. Dòng điện có tần số càng nhỏ bị cản trở càng nhiều

Câu 16. Quang phổ vạch là quang phổ có

A. các vạch tối riêng rẽ trên nền quang phổ liên tục

B. các vạch màu riêng rẽ, ngăn cách nhau bằng những khoảng tối

C. nhiều dải màu từ đỏ tới tím, ngăn cách nhau bằng những khoảng tối

D. nhiều dải màu từ đỏ tới tím, nối liền nhau một cách liên tục

Câu 20. Cho phản ứng hạt nhân: $_0^1n + _{92}^{235}U \to _{39}^{94}Y + _{53}^{149}I + 3_0^1n$. Đây là

A. phản ứng phân hạch

B. phản ứng nhiệt hạch

C. phóng xạ α

D. phóng xạ $\gamma $

Câu 21. Đại lượng đặc trưng cho mức bền vững của hạt nhân là

A. số nuclôn.

B. năng lượng liên kết riêng.

C. năng lượng liên kết.

D. số prôtôn.

Câu 30. Trong dao động điều hòa, lực kéo về luôn hướng về vị trí có

A. vận tốc cực đại

B. gia tốc cực tiểu

C. gia tốc cực đại

D. vận tốc bằng không

Câu 37. Lực Lo – ren là lực do từ trường tác dụng lên

A. ống dây

B. nam châm

C. hạt mang điện chuyển động

D. dòng điện

Câu 38. Trong quá trình lan truyền sóng điện từ. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về liên hệ giữa vectơ cường độ điện trường $\overrightarrow E $ và vectơ cảm ứng từ $\overrightarrow B $của điện từ trường

A. $\overrightarrow E $và $\overrightarrow B $biến thiên tuần hoàn vuông pha

B. $\overrightarrow E $và $\overrightarrow B $ biến thiên tuần hoàn có cùng tần số

C. $\overrightarrow E $và $\overrightarrow B $có cùng phương

D. $\overrightarrow E $và $\overrightarrow B $biến thiên tuần hoàn ngược pha nhau

đáp án Đề ôn luyện thi THPT Quốc gia môn Lý số 5 có đáp án

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 21B
Câu 2BCâu 22C
Câu 3CCâu 23A
Câu 4CCâu 24A
Câu 5CCâu 25D
Câu 6DCâu 26C
Câu 7BCâu 27B
Câu 8CCâu 28D
Câu 9DCâu 29B
Câu 10BCâu 30A
Câu 11DCâu 31A
Câu 12BCâu 32A
Câu 13ACâu 33C
Câu 14BCâu 34D
Câu 15BCâu 35B
Câu 16BCâu 36B
Câu 17DCâu 37C
Câu 18BCâu 38B
Câu 19BCâu 39B
Câu 20ACâu 40B

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X