Đề luyện thi THPT môn Lý lần 1 năm 2021 Trần Cao Vân (có đáp án)

Cùng Đọc tài liệu tham khảo bộ đề luyện thi THPT môn Lý lần 1 năm 2021 Trần Cao Vân ngay tại đây

Đây là một trong những mẫu của bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Lý 2021 mà chúng tôi muốn gửi tới các em, Hãy thử đặt bút làm, nếu câu hỏi nào khó, cần giải đáp, hãy click ngay vào câu hỏi đó để xem gợi ý.
Câu 18. Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào sau đây?

A. mạch tách sóng.

B. mạch phát sóng điện từ cao tần.

C. mạch khuếch đại.

D. mạch biến điệu.

Câu 22. Một nguồn âm điểm phát ra sóng âm theo mọi hướng trong một môi trường đồng tính, đẳng hướng. Tại một điểm M trong môi trường nhận được sóng âm. Nếu cường độ âm tại M tăng gấp 10 lần thì

A. Mức cường độ âm tăng thêm 10 dB.

B. Mức cường độ âm tăng 10 lần.

C. Mức cường độ âm giảm 10 lần.

D. Mức cường độ âm tăng thêm 10 B.

Câu 26. Một vòng dây dẫn kín được đặt trong từ trường. Khi từ thông qua vòng dây biến thiên một lượng △Φ trong một khoảng thời gian △t thì suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây là

A.${e_c} = - \dfrac{{2\Delta \Phi }}{{\Delta t}}$.

B.${e_c} = - \dfrac{{2\Delta t}}{{\Delta \Phi }}$.

C. ${e_c} = - \dfrac{{\Delta t}}{{\Delta \Phi }}$ .

D.${e_c} = - \dfrac{{\Delta \Phi }}{{\Delta t}}$.

Câu 28. Qua một thấu kính, ảnh thật của một vật thật cao hơn vật 2 lần và cách vật 36 cm. Đây là thấu kính

A. hội tụ có tiêu cự 24 cm.

B. phân kì có tiêu cự 8 cm.

C. hội tụ có tiêu cự 8 cm.

D. phân kì có tiêu cự 24 cm.

Câu 32. Cường độ dòng điện xoay chiều qua điện trở thuần biến thiên điều hoà chỉ cùng pha với điện áp giữa hai đầu điện trở trong trường hợp nào?

A. Mạch RLC nối tiếp xảy ra cộng hưởng điện.

B. Mạch chỉ chứa điện trở thuần R.

C. Mạch RLC nối tiếp không xảy ra cộng hưởng điện.

D. Trong mọi trường hợp.

Câu 37. Đồng vị ${}_{92}^{238}U$ sau một chuỗi phóng xạ α và β- biến đổi thành ${}_{82}^{206}Pb$. Số phóng xạ α và β- trong chuỗi là

A. 7 phóng xạ α, 4 phóng xạ β-

B. 5 phóng xạ α, 5 phóng xạ β-

C. 10 phóng xạ α, 8 phóng xạ β-

D. 16 phóng xạ α, 12 phóng xạ β-

đáp án Đề luyện thi THPT môn Lý lần 1 năm 2021 Trần Cao Vân (có đáp án)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 21B
Câu 2CCâu 22A
Câu 3DCâu 23D
Câu 4ACâu 24B
Câu 5DCâu 25A
Câu 6ACâu 26D
Câu 7CCâu 27D
Câu 8DCâu 28C
Câu 9ACâu 29A
Câu 10DCâu 30C
Câu 11CCâu 31A
Câu 12BCâu 32D
Câu 13BCâu 33A
Câu 14BCâu 34A
Câu 15BCâu 35A
Câu 16ACâu 36B
Câu 17BCâu 37A
Câu 18ACâu 38C
Câu 19CCâu 39D
Câu 20BCâu 40C

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X