Biến đổi lớn nhất của các nước Đông Nam Á từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai

07/01/2021 98

Câu Hỏi:
Biến đổi lớn nhất của các nước Đông Nam Á từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Biến đổi lớn nhất của các nước Đông Nam Á từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là trở thành các quốc gia độc lập.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X