Toán 7 Cánh Diều trang 10 : Giải bài tập trang 10 SGK Toán 7 Cánh Diều tập 1

Xuất bản: 26/07/2022 - Cập nhật: 04/08/2022 - Tác giả:

Giải bài tập Toán 7 Cánh diều trang 10 chi tiết hướng dẫn và đáp án bài 1, 2, 3 trang 10 SGK Toán 7 Cánh Diều tập 1

Nhằm giúp các em học sinh học tốt và nắm vững kiến thức bài Tập hợp Q các số hữu tỉ, Đọc Tài Liệu giới thiệu tới các bạn trọn bộ hướng dẫn các bài tập 1, 2, 3 trang 10 SGK Toán 7 tập 1 Cánh Diều.

Bài 1 trang 10 Toán 7 tập 1 Cánh diều

Câu hỏi

Các số \(13, -29; -2,1; 2,28; \frac{{ - 12}}{{ - 18}}\) có là số hữu tỉ không? Vì sao?

Đáp án

Các số \(13, -29; -2,1; 2,28; \frac{{ - 12}}{{ - 18}}\) có là số hữu tỉ vì:

\(13 = \frac{{13}}{1}; - 29 = \frac{{ - 29}}{1}; - 2,1 = \frac{{21}}{{10}};2,28 = \frac{{228}}{{100}} = \frac{{54}}{{25}};\frac{{ - 12}}{{ - 18}} = \frac{2}{3}\)

Chú ý: Một số nguyên cũng là một số hữu tỉ.

Bài 2 trang 10 Toán 7 tập 1 Cánh diều

Câu hỏi

Chọn kí hiệu thích hợp cho dấu “?”

Bai 2 trang 10 Toan 7 tap 1 Canh dieu

Đáp án

dap an bai 2 trang 10 Toan 7 tap 1 Canh dieu

Bài 3 trang 10 Toán 7 tập 1 Cánh diều

Câu hỏi

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

a) Nếu \(a \in \mathbb{N}\) thì \(a \in \mathbb{Q}\)

b) Nếu \(a \in \mathbb{Z}\) thì \(a \in \mathbb{Q}\)

c) Nếu \(a \in \mathbb{Q}\) thì \(a \in \mathbb{N}\)

d) Nếu \(a \in \mathbb{Q}\) thì \(a \in \mathbb{Z}\)

e) Nếu \(a \in \mathbb{N}\) thì \(a \notin \mathbb{Q}\)

g) Nếu \(a \in \mathbb{Z}\) thì \(a \notin \mathbb{Q}\)

Đáp án

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

a) Nếu \(a \in \mathbb{N}\) thì \(a \in \mathbb{Q}\) => Đúng

b) Nếu \(a \in \mathbb{Z}\) thì \(a \in \mathbb{Q}\) => Đúng

c) Nếu \(a \in \mathbb{Q}\) thì \(a \in \mathbb{N}\) => Sai. Vì a là số hữu tỉ thì chưa chắc a là số tự nhiên.

d) Nếu \(a \in \mathbb{Q}\) thì \(a \in \mathbb{Z}\) => Sai. Vì a là số hữu tỉ thì chưa chắc a là số nguyên.

e) Nếu \(a \in \mathbb{N}\) thì \(a \notin \mathbb{Q}\) => Sai. Vì các số tự nhiên là các số hữu tỉ

g) Nếu \(a \in \mathbb{Z}\) thì \(a \notin \mathbb{Q}\) => Sai. Vì các số nguyên là các số hữu tỉ

Bài tiếp theo: Toán 7 cánh diều trang 11

Xem thêm:

Hướng dẫn giải Toán 7 Cánh Diều bởi Đọc Tài Liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM