Bài 3 trang 10 Toán lớp 7 Tập 1 Cánh Diều : Phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

Xuất bản: 25/07/2022 - Cập nhật: 27/07/2022 - Tác giả:

Hướng dẫn giải và đáp án Bài 3 trang 10 Toán lớp 7 Tập 1 Cánh Diều : Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

Bài 3 trang 10 Toán lớp 7 Tập 1 Cánh diều

Câu hỏi

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

a) Nếu a ∈ ℕ thì a ∈ ℚ

b) Nếu a ∈ ℤ thì a ∈ ℚ

c) Nếu a ∈ ℚ thì a ∈ ℕ

d) Nếu a ∈ ℚ thì a ∈ ℤ

e) Nếu a ∈ ℕ thì a ∉ ℚ

g) Nếu a ∈ ℤ thì a ∉ ℚ

Bai 3 trang 10 Toan lop 7 Tap 1 Canh dieu

Xem thêm: Toán 7 cánh diều trang 10

Hướng dẫn giải và đáp án

HƯỚNG DẪN GIẢI

Tập hợp các số hữu tỉ \(\mathbb{Q} = \left\{ {\frac{a}{b};\,a,b \in \mathbb{Z};\,b \ne 0} \right\}\)

\(\mathbb{N} = \left\{ {0;\,1;\,2;...} \right\}\)

\(\mathbb{Z} = \left\{ {..., - 2; - 1;0;\,1;\,2;...} \right\}\)

BÀI GIẢI

a) Nếu a ∈ ℕ thì a ∈ ℚ ==> Đúng

b) Nếu a ∈ ℤ thì a ∈ ℚ ==> Đúng

c) Nếu a ∈ ℚ thì a ∈ ℕ ==> Sai. Vì a là số hữu tỉ thì chưa chắc a là số tự nhiên.

d) Nếu a ∈ ℚ thì a ∈ ℤ ==> Sai. Vì a là số hữu tỉ thì chưa chắc a là số nguyên.

e) Nếu a ∈ ℕ thì a ∉ ℚ ==> Sai. Vì các số tự nhiên là các số hữu tỉ

g) Nếu a ∈ ℤ thì a ∉ ℚ ==> Sai. Vì các số nguyên là các số hữu tỉ

Xem thêm

Hướng dẫn giải Toán 7 Cánh Diều bởi Đọc Tài Liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM