Các số 13; − 29; − 2,1; 2,28; − 12/− 18 có là số hữu tỉ không? Vì sao?

Xuất bản: 25/07/2022 - Cập nhật: 27/07/2022 - Tác giả:

Hướng dẫn giải và đáp án Bài 1 trang 10 Toán lớp 7 Tập 1 Cánh Diều : Các số 13; − 29; − 2,1; 2,28; − 12/− 18 có là số hữu tỉ không? Vì sao?

Bài 1 trang 10 Toán lớp 7 Tập 1 Cánh diều

Câu hỏi

Các số  \(13 ;-29 ;-2,1 ; 2,28 ; \frac{-12}{-18}\) có là số hữu tỉ không? Vì sao?

Bai 1 trang 10 Toan lop 7 Tap 1 Canh dieu

Xem thêm: Toán 7 cánh diều trang 10

Hướng dẫn giải và đáp án

HƯỚNG DẪN GIẢI

Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số \(\frac{a}{b}(a,b \in Z,b \ne 0)\)

BÀI GIẢI

Phương án 1

Các số  \(13, -29; -2,1; 2,28; \frac{{ - 12}}{{ - 18}}\)có là số hữu tỉ vì:

\(13 = \frac{{13}}{1}; - 29 = \frac{{ - 29}}{1}; - 2,1 = \frac{{21}}{{10}};2,28 = \frac{{228}}{{100}} = \frac{{54}}{{25}};\frac{{ - 12}}{{ - 18}} = \frac{2}{3}\)

Chú ý: Một số nguyên cũng là một số hữu tỉ.

Phương án 2

Ta có  \(13=\frac{13}{1} ;-29=\frac{-29}{1} ;-2,1=\frac{-21}{10} ; 2,28=\frac{228}{100}\)

Vì các số  \(\frac{13}{1} ; \frac{-29}{1} ; \frac{-21}{10} ; \frac{228}{100} ; \frac{-12}{-18}\) có dạng \(\frac{a}{b}\), với \(a, b \in Z , b \neq 0\)

Nên các số \(\frac{13}{1} ; \frac{-29}{1} ; \frac{-21}{10} ; \frac{228}{100} ; \frac{-12}{-18}\) là số hữu tỉ.

Vậy các số \(13 ;-29 ;-2,1 ; 2,28 ; \frac{-12}{-18}\) là số hữu tỉ.

Xem thêm

Hướng dẫn giải Toán 7 Cánh Diều bởi Đọc Tài Liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM