Bài 2 trang 10 Toán lớp 7 Tập 1 Cánh diều : Chọn kí hiệu ∈, ∉ thích hợp cho...

Xuất bản: 25/07/2022 - Cập nhật: 27/07/2022 - Tác giả:

Hướng dẫn giải và đáp án Bài 2 trang 10 Toán lớp 7 Tập 1 Cánh Diều : Chọn kí hiệu ∈, ∉ thích hợp cho...

Bài 2 trang 10 Toán lớp 7 Tập 1 Cánh diều

Câu hỏi

Chọn kí hiệu "∈", "∉" thích hợp cho [ ? ]

a) 21    [? ]    ℚ;

b)  − 7    [ ?  ]  ℕ;

c)  5− 7    [ ? ]   ℤ;

d)  0   [ ?  ]  ℚ;

e)  − 7,3   [ ? ]    ℚ;

g)  329   [ ?  ]  ℚ.

Bai 2 trang 10 Toan lop 7 Tap 1

Xem thêm: Toán 7 cánh diều trang 10

Hướng dẫn giải và đáp án

HƯỚNG DẪN GIẢI

Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số \(\frac{a}{b}(a,b \in Z,b \ne 0)\)

Dùng kí hiệu \(\in \) nếu số thuộc tập hợp

Dùng kí hiệu \(\notin\) nếu số không thuộc tập hợp

BÀI GIẢI

a) Ta có 21=211.

Vì 21 viết được dưới dạng 211, với 21;  1∈ℤ,  1≠0 nên 21 là số hữu tỉ.

Vậy 21    ∈    ℚ.

b) Ta có −7 là số nguyên âm chứ không phải là số tự nhiên.

Vậy − 7    ∉    ℕ.

c) Ta có 5− 7 không phải là số nguyên.

Vậy 5− 7    ∉    ℤ.

d) Ta có 0=01 .

Vì 0 viết được dưới dạng 01, với 0;  1∈ℤ,  1≠0 nên 0 là số hữu tỉ.

Vậy 0    ∈    ℚ.

e) Ta có −7,3=−7310.

Vì −7,3 viết được dưới dạng -7310, với −73;  10∈ℤ,  10≠0 nên −7,3 là số hữu tỉ.

Vậy −7,3    ∈    ℚ.

g) Ta có 329=3 . 9+29=299.

Vì 329 viết được dưới dạng 299, với 29;  9∈ℤ,  9≠0 nên 329 là số hữu tỉ.

Vậy 329    ∈    ℚ.

Dap an Bai 2 trang 10 Toan lop 7 Tap 1

Xem thêm

Hướng dẫn giải Toán 7 Cánh Diều bởi Đọc Tài Liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM