Writing Unit 5 lớp 7 Friends plus

Xuất bản: 17/11/2022 - Tác giả:

Writing Unit 5 lớp 7 Friends plus : A biographical web page với hướng dẫn giải và trả lời các câu hỏi bài tập tiếng Anh trang 65 SGK tiếng Anh 7 Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài tập Unit 5 Achieve phần Writing : A biographical web page trang 65 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7 Friends plus giúp các em chuẩn bị tốt kiến thức phục vụ bài học trước khi đến lớp.

Giải bài tập Writing Unit 5 lớp 7 Friends plus

Gợi ý trả lời các câu hỏi bài tập trang 65 tiếng Anh lớp 7 Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Câu 1 trang 65 Tiếng Anh 7 Friends plus

Read the biography. How old was Agatha Christie when she published her first novel? Why are her books popular? (Đọc tiểu sử. Agatha Christie bao nhiêu tuổi khi cô xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình? Tại sao sách của cô ấy được yêu thích?)

Câu 1 trang 65 Tiếng Anh 7 Friends plus

Trả lời:

Agatha Christie was 30 years old when she published her first novel. Her books popular because the characters and the mysteries are so interesting.

(Agatha Christie 30 tuổi khi bà xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình. Sách của bà được yêu thích bởi vì các nhân vật và những bí ẩn rất thú vị)

Dịch bản tiểu sử:

(1) Agatha Christie là một nhà văn người Anh. Bà sinh ra ở Anh vào năm 1890 và mất ở đó vào năm 1976.

(2) Bà bắt đầu viết lần đầu tiên khi bà mười sáu tuổi. Sau đó, khi còn là một y tá, bà đã có ý tưởng cho một truyện trinh thám và đã xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình vào năm 1920. Bà là một người rất nhút nhát, vì vậy bà hạnh phúc khi ở nhà và viết lách hơn là gặp gỡ mọi người.

(3) Agatha Christie cuối cùng đã trở thành một trong những nhà văn được yêu thích nhất trong lịch sử. Bà đã viết hơn 60 cuốn tiểu thuyết, cũng như kịch và thơ, và bán được hơn hai tỷ cuốn sách. Có các bản dịch sách của bà trong hơn 100 ngôn ngữ. Mọi người yêu thích các tác phẩm của bà vì các nhân vật và những bí ẩn rất thú vị.

Câu 2 trang 65 Tiếng Anh 7 Friends plus

Match the blue first line of each paragraph (1-3) with the subject of the paragraph (a-c) (Nối dòng đầu tiên màu xanh lam của mỗi đoạn (1-3) với chủ đề của đoạn (a-c))

a. Early career (Sự nghiệp ban đầu)

b. Achievements (Thành tựu)

c. Life (Cuộc sống)

Trả lời:

1 - c

2 - a

3 - b

Câu 3 trang 65 Tiếng Anh 7 Friends plus

Read the Study Strategy. Then read the list of questions. Read the biography again and add more questions to the list. (Đọc Chiến lược học. Sau đó, đọc danh sách các câu hỏi. Đọc lại tiểu sử và thêm nhiều câu hỏi vào danh sách.)

Câu 3 trang 65 Tiếng Anh 7 Friends plus

CHIẾN LƯỢC HỌC TẬP

Lựa chọn thông tin

Có rất nhiều thông tin về mọi người trên internet. Bạn cần quyết định thông tin nào sẽ sử dụng cho tiểu sử.

Mẹo: Lập danh sách các câu hỏi về người mà bạn đang viết về.

Trả lời:

a. Early career (Sự nghiệp ban đầu)

- What was she like? (Bà ấy trông như thế nào?)

- Did she like meet people? (Bà ấy có thích gặp gỡ mọi người không?)

b. Achievements (Thành tựu)

- How many novels did she write? (Bà ấy đã viết bao nhiêu tiểu thuyết?)

- Were her books translated in any other languages? (Sách của bà ấy có được dịch sang ngôn ngữ nào khác không?)

- Why do people love her work? (Tại sao mọi người thích tác phẩm của bà ấy?)

c) Life (Cuộc đời)

What did Agatha Christie do? (Agatha Christie đã làm nghề gì?)

Where was she born? (Cô ấy sinh ra ở đâu?)

Where did she die? (Cô ấy chết ở đâu?)

Câu 4 trang 65 Tiếng Anh 7 Friends plus

Think of a famous or successful person from the past. Make a list of questions about them. Use the questions in exercise 3 to help you (Hãy nghĩ về một người nổi tiếng hoặc thành công trong quá khứ. Lập danh sách các câu hỏi về chúng. Sử dụng các câu hỏi trong bài tập 3 để giúp bạn)

Trả lời:

Life (Cuộc đời)
What did Thomas Edison do? (Thomas Edison đã làm nghề gì?)

Where and when was he born? (Ông ấy sinh ra khi nào và  ở đâu?)

Where and when did he die? (Ông ấy chết khi nào và ở đâu?)

Early career (Sự nghiệp ban đầu)

When did he start working? (Ông ấy bắt đầu làm việc từ khi nào?)

When did he first start inventing? (Ông ấy bắt đầu viết lần đầu tiên khi nào?)

What was his first invention? (Phát minh đầu tiên của ông ấy là gì?)

Achievements (Thành tựu)

How many inventions did he invent?

(Ông ấy đã phát minh ra bao nhiêu phát minh?)

What was his most well known invention?

(Phát minh nổi tiếng nhất của ông là gì?)

How did he become famous?

(Làm thế nào mà ông ấy trở nên nổi tiếng?)

Câu 5 trang 65 Tiếng Anh 7 Friends plus

In your notebook, complete the Key Phrases with the words from text (Trong sổ tay của bạn, hãy hoàn thành các Cụm từ chính với các từ trong văn bản)

Trả lời:

1. writing when she was sixteen

2. Agatha Christie

3. became one of the most popular writers in history

4. the characters and the mysteries are so interesting

Câu 6 trang 65 Tiếng Anh 7 Friends plus

Follow the steps in the Writing Guide (Làm theo các bước trong Hướng dẫn Viết)

Câu 6 trang 65 Tiếng Anh 7 Friends plus

Gợi ý trả lời:

Taylor Swift is a famous singer. She was born on 1989, in Pennsylvania.

Swift showed an interest in music at an early age, and she progressed quickly from roles in children’s theatre to her first appearance before a crowd of thousands. One of the most famous early hits of Taylor were "Love Story" and "You Belong With Me".

In her career, she continued to write new songs with different kinds of music and most of them became famous all over the world too. Everybody love her because of her confidence and postitive attitude.

Dịch nghĩa:

Taylor Swift là một ca sĩ nổi tiếng. Cô sinh năm 1989, tại Pennsylvania.

Swift thể hiện niềm yêu thích âm nhạc ngay từ khi còn nhỏ và cô ấy đã tiến bộ nhanh chóng từ các vai diễn trong nhà hát dành cho trẻ em cho đến lần đầu tiên xuất hiện trước đám đông hàng nghìn người. Một trong những bản hit thời kỳ đầu nổi tiếng nhất của Taylor là "Love Story" và "You Belong With Me".

Trong sự nghiệp của mình, cô tiếp tục viết những bài hát mới với nhiều thể loại âm nhạc khác nhau và hầu hết chúng đều trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới. Mọi người đều yêu mến cô ấy vì sự tự tin và thái độ làm việc của cô ấy.

Bài tập khác cùng Unit

-/-

Các bạn vừa tham khảo toàn bộ nội dung giải tiếng Anh 7 Friends plus phần Writing Unit 5 Achieve của bộ sách tiếng Anh 7 Friends plus (Chân trời sáng tạo) do Đọc Tài Liệu biên soạn, tổng hợp. Các em có thể dùng làm tài liệu tham khảo hữu ích trong quá trình chuẩn bị bài trước khi đến lớp.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM