tac gia Tâm Phương

Tâm Phương

  • bộ mônBộ môn: Văn
  • lớpLớp: 12

Các tài liệu được trích dẫn

Nghị luận bàn về ý nghĩa của sự lắng nghe

Nghị luận bàn về ý nghĩa của sự lắng nghe

Hướng dẫn nghị luận về ý nghĩa của sự lắng nghe, lập dàn ý chi tiết và tham khảo những bài văn nghị luận hay bàn về vai trò, ý nghĩa của sự lắng nghe trong cuộc sống con người.

Phân tích bài thơ Hầu trời của Tản Đà

Phân tích bài thơ Hầu trời của Tản Đà

Phân tích bài thơ Hầu trời, hướng dẫn lập dàn ý, sơ đồ tư duy và tuyển tập những bài văn mẫu hay phân tích nội dung nghệ thuật bài thơ Hầu trời của Tản Đà.

Soạn bài Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử)

Soạn bài Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử)

Hướng dẫn soạn bài Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử giúp nắm vững kiến thức về tác phẩm và trả lời các câu hỏi đọc hiểu trang 38 SGK Ngữ văn lớp 11 tập 2.