tac gia Tâm Phương

Tâm Phương

  • bộ mônBộ môn: Văn
  • lớpLớp: 12

Các tài liệu được trích dẫn

Soạn Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo năm 2021 - 2022

Soạn Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo năm 2021 - 2022

Tài liệu hướng dẫn soạn Lịch sử 6 sgk Chân trời sáng tạo sẽ giúp các em ôn tập kiến thức và trả lời câu hỏi bài tập trong sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 6 phần Lịch sử năm học 2021 - 2022.

Soạn Lịch sử 6 Cánh diều năm 2021 - 2022

Soạn Lịch sử 6 Cánh diều năm 2021 - 2022

Tài liệu hướng dẫn soạn Sử 6 sách Cánh diều sẽ giúp các em ôn tập kiến thức và trả lời câu hỏi bài tập của SGK Lịch sử và Địa lí 6 phần Lịch sử trong năm học 2021 - 2022