CLIL Unit 5 lớp 7 Friends plus

Xuất bản: 17/11/2022 - Tác giả:

CLIL Unit 5 lớp 7 Friends plus Science : Average speed với hướng dẫn giải và trả lời các câu hỏi bài tập tiếng Anh trang 66 SGK tiếng Anh 7 Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài tập Unit 5 Achieve phần CLIL Science : Average speed trang 66 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7 Friends plus giúp các em chuẩn bị tốt kiến thức phục vụ bài học trước khi đến lớp.

Giải bài tập CLIL Unit 5 lớp 7 Friends plus

Gợi ý trả lời các câu hỏi bài tập trang 66 tiếng Anh lớp 7 Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Câu 1 trang 66 Tiếng Anh 7 Friends plus

Câu 1 trang 66 Tiếng Anh 7 Friends plus

Trả lời:

1. Who had the fastest length?

Gomez had the fastest length. (36 seconds)

2. Who had the slowest length?

Jones had the slowest length. (42 seconds)

3. Who finished first?

O’Hara finished first.

4. Who finished last?

Fields finished last.

Dịch nghĩa:

1. Ai có chiều dài nhanh nhất?

Gomez có thời lượng nhanh nhất (36 giây)

2. Ai có chiều dài chậm nhất?

Jones có thời lượng chậm nhất. (42 giây)

3. Ai hoàn thành trước?

O’Hara về đích trước.

4. Ai hoàn thành cuối cùng?

Fields hoàn thành cuối cùng.

Câu 2 trang 66 Tiếng Anh 7 Friends plus

Check the meaning of the words in the box. Then read the equations and answer questions 1-2 (Kiểm tra nghĩa của các từ trong hộp. Sau đó đọc phương trình và trả lời câu hỏi 1-2)

Câu 2 trang 66 Tiếng Anh 7 Friends plus

Trả lời:

distance (cự ly)

time (thời gian)

average speed (tốc độ trung bình)

calculate (tính)

equation (phương trình)

Average speed = Distance/ Time (Tốc độ trung bình = Cự ly/Thời gian)

1. Calculate the average speed of Gomez, Jones and O'Hara in m/s: (Tính tốc độ trung bình của Gomez, Jones và O'Hara theo m/s)

Gomez = 1.31 m/s

Jones = 1.25 m/s

O'Hara = 1.32 m/s

2. Calculate the average speed of all the swimmers in km/h: (Tính tốc độ trung bình của tất cả các vận động viên bơi lội theo km/h.)

Fields: 4,46 km/h

Gomez: 4,71 km/h

Jones: 4,5 km/h

O’Hara: 4,75 km/h

Câu 3 trang 66 Tiếng Anh 7 Friends plus

Read the sentences and find each average speed in km/h. (Đọc các câu và tìm tốc độ trung bình (km/h) trong mỗi trường hợp)

1. In 2014 Dennis Kimetto completed the Berlin Marathon in 2 hours, 2 minutes and 57 seconds (2.05 hours). The marathon was 42.19 kilometres.

Năm 2014, Dennis Kimetto đã hoàn thành cuộc thi Berlin Marathon trong 2 giờ 2 phút và 57 giây (2,05 giờ). Cuộc đua marathon là 42,19 km.

2. In 2014 Dame Sarah Storey completed the 3 kilometre para-cycling track race in 3 hours 32 minutes and 5 seconds (3.54 hours).

Năm 2014, Dame Sarah Storey đã hoàn thành cuộc đua xe đạp đường dài 3 km trong 3 giờ 32 phút và 5 giây (3,54 giờ).

3. In 2015, Lewis Hamilton drove one lap (5.3 kilometres) in the Australian Grand Prix in 1 minute, 30 seconds.

Năm 2015, Lewis Hamilton đã lái một vòng (5,3 km) ở Australian Grand Prix trong 1 phút 30 giây.

4. In 2014 Sarah Sjöström swam the 50m butterfly in 24.43 seconds.

Vào năm 2014, Sarah Sjöström đã bơi 50m bướm trong 24,43 giây.

Trả lời:

1. 20,58 km/h

2. 0,85 km/h

3. 3,53 km/h

4. 7,37 km/h

Bài tập khác cùng Unit

-/-

Các bạn vừa tham khảo toàn bộ nội dung giải tiếng Anh 7 Friends plus phần CLIL Unit 5 Achieve của bộ sách tiếng Anh 7 Friends plus (Chân trời sáng tạo) do Đọc Tài Liệu biên soạn, tổng hợp. Các em có thể dùng làm tài liệu tham khảo hữu ích trong quá trình chuẩn bị bài trước khi đến lớp.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM