Unit 10: Space travel

Hướng dẫn Soạn Anh 9 Unit 10: Space travel với đầy đủ các nội dung các em học sinh cần để học Tiếng Anh 9 tập 2 thật dễ dàng.

Đọc tài liệu tổng hợp soạn unit 10 lớp 9 đầy đủ các phần:

  • Getting started
  • A Closer look 1
  • A Closer look 2
  • Communication
  • Skills 1
  • Skills 2
  • Looking back
  • Project

Chúc các em học tốt Tiếng Anh 9 mỗi ngày.

Unit 10 Tiếng Anh lớp 9: Project

Unit 10 Tiếng Anh lớp 9: Project

Giải tiếng Anh lớp 9 unit 10 Project trang 57 với chủ đề Space travel Tưởng tượng bạn đang làm việc cho một công ty du lịch không gian...

Unit 10 Tiếng Anh lớp 9: Looking back

Unit 10 Tiếng Anh lớp 9: Looking back

Giải tiếng Anh lớp 9 unit 10 Looking back trang 59 SGK với chủ đề Space travel: hoàn thành câu và sử dụng những từ gợi ý cho sẵn trong bài...

Unit 10 Tiếng Anh lớp 9: Skills 2

Unit 10 Tiếng Anh lớp 9: Skills 2

Giải tiếng Anh lớp 9 unit 10: Skills 2 trang 55 SGK với chủ đề Space travel: luyện tập kỹ năng nghe, hiểu và thảo luận với bạn của mình cái gì đang xảy ra trong đó..

Unit 10 Tiếng Anh lớp 9: Skills 1

Unit 10 Tiếng Anh lớp 9: Skills 1

Giải tiếng Anh lớp 9 unit 10: Skills 1 trang 54 SGK với chủ đề Space travel: Thảo luận với bạn cùng học về phi hành gia người Việt Nam trong bức ảnh...

Unit 10 Tiếng Anh lớp 9: Communication

Unit 10 Tiếng Anh lớp 9: Communication

Giải tiếng Anh lớp 9 unit 10: Communication, trang 52 SGK với chủ đề Space travel, yêu cầu làm việc theo nhóm. Tưởng tượng bạn sắp trải qua 1 tháng trên trạm không gian quốc tế...

Unit 10 tiếng Anh lớp 9: A Closer look 1

Unit 10 tiếng Anh lớp 9: A Closer look 1

Giải tiếng Anh lớp 9 unit 10: A Colser look 1, trang 49 SGK với chủ đề Space travel, yêu cầu điền vào các khoảng trống với những động từ được cho sẵn...

Unit 10 Tiếng anh lớp 9: Getting started

Unit 10 Tiếng anh lớp 9: Getting started

Giải tiếng anh lớp 9 unit 10 trang 46 SGK với chủ đề Space travel: Getting started, luyện tập kỹ năng nghe và đọc đồng thời hoàn thành đoạn hội thoại.