Unit 10: Space travel

  • Giải Tiếng Anh 9
9

Hướng dẫn làm unit 10: space travel

Project Unit 10 trang 57 sgk Tiếng anh 9

Giải tiếng anh lớp 9 unit 10 trang 57 với chủ đề Space travel Tưởng tượng bạn đang làm việc cho một công ty du lịch không gian...

Looking back Unit 10 trang 59 sgk Tiếng anh 9

Giải tiếng anh lớp 9 unit 10 trang 59 với chủ đề Space travel hoàn thành câu và sử dụng những từ gợi ý cho sẵn trong bài...

Skills 2 Unit 10 trang 55 sgk Tiếng anh 9

Giải tiếng anh lớp 9 unit 10 trang 55 với chủ đề Space travel luyện tập kỹ năng nghe, hiểu và thảo luận với bạn của mình cái gì đang xảy ra trong đó..

Skills 1 Unit 10 trang 54 sgk Tiếng anh 9

Giải tiếng anh lớp 9 unit 10 trang 54 với chủ đề Space travel Thảo luận với bạn cùng học về phi hành gia người Việt Nam trong bức ảnh...

Communication Unit 10 trang 52 sgk Tiếng anh 9

Giải tiếng anh lớp 9 unit 10 trang 52 với chủ đề Space travel Làm việc theo nhóm. Tưởng tượng bạn sắp trải qua 1 tháng trên trạm không gian quốc tế...

A Closer Look 2 Unit 10 trang 50 sgk Tiếng anh 9

Giải tiếng anh lớp 9 unit 10 trang 50 với chủ đề Space travel nhìn vào dòng thời gian và đặt động từ trong ngoặc ở thì đúng...

A Closer Look 1 Unit 10 trang 49 sgk Tiếng anh 9

Giải tiếng anh lớp 9 unit 10 trang 49 với chủ đề Space travel điền vào các khoảng trống với những động từ được cho sẵn..

Getting started unit 10 trang 46 sgk Tiếng anh 9

Giải tiếng anh lớp 9 unit 10 trang 46 với chủ đề Space travel luyện tập kỹ năng nghe và đọc đồng thời hoàn thành đoạn hội thoại..
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu